print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale onderzoeken ZZP'er in de bouw

Het Ministerie van Sociale Zaken stort containers vol papier over wat er moet gebeuren met ZZP'ers in Nederland. De bouw krijgt hierbij speciale aandacht (enkele jaren geleden de zorg). Op dit moment zijn er diverse onderzoeken naar ZZP'ers die in de bouw werken. Deze onderzoeken zullen in 2020 worden opgevoerd. Onder meer voor ZZP'ers die in de bouw werken wordt de fiscale wereld steeds lastiger. Wat kan er nog wel en wat niet?

ZZP'er in de bouw of bouwvakker in dienstbetrekking?

Simpel gezegd bent u werknemer als u persoonlijk arbeid verricht, er salaris wordt betaald (een geldbedrag) en er sprake is van een gezagsverhouding. De eerste (persoonlijk) en laatste (gezag) zijn de belangrijkste elementen. Van een dienstbetrekking is dus sprake als:

 • de bouwvakker verplicht is persoonlijk arbeid te verrichten (dus vervangen mag niet);
 • de werkgever verplicht is loon te betalen aan de bouwvakker;
 • er sprake is van een gezagsverhouding.

Met name de vraag of sprake is van zelfstandigheid (geen gezagsverhouding) of geen zelfstandigheid (wel gezagsverhouding) is niet altijd even duidelijk. Er is een mooi handboek over de gezagsverhouding, dit kunt u hier raadplegen.

Handboek loonheffingen en ZZP'er in de bouw

De Belastingdienst heeft in haar Handboek loonheffingen een paragraaf opgenomen met betrekking tot de beoordeling van een gezagsverhouding.

Zaken die hierbij onder andere een rol spelen zijn:

 • Wie loopt het risico?
 • Wie verschaft de materialen en gereedschappen?
 • Vormen de werkzaamheden een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever?
 • De werkende heeft eerder voor dezelfde werkzaamheden een dienstbetrekking gehad bij dezelfde werkgever.
 • De hoogte van de beloning van werkende.

Samenwerking Belastingdienst en Inspectie SZW in de bouw

Het project schijnconstructies en schijnzelfstandigheid is een speerpunt van het kabinet. Op verschillende terreinen zijn al samenwerkingsafspraken tussen de Belastingdienst en de Inspectie SZW gemaakt en vastgelegd, onder meer bij het toezicht op (grote) bouwondernemingen.

Zij wisselen daarbij onderling gegevens uit, waaronder gegevens over mogelijke schijnzelfstandigheid. Eerder is door de bewindslieden toegezegd dat de Belastingdienst en de Inspectie SZW onderzoeken op welke wijze rapporten van de Belastingdienst en de Inspectie SZW structureel uitgewisseld kunnen worden.

Sindsdien is een algemeen samenwerkingsconvenant tussen de Inspectie SZW en de Belastingdienst tot stand gekomen. Dit convenant biedt tevens de basis voor de uitwisseling van rapporten op het terrein van arbeidsrelaties.

Rechters oordelen over werken in de bouw

Er zijn diverse uitspraken van rechters die oordelen over ZZP'ers in de bouw. Het gaat mis indien:

 • er leiding wordt gegeven op de bouw;
 • de opdrachtgever heeft bepaald welke ZZP'er welke werkzaamheden moet verrichten;
 • de opdachtgever toezicht houdt op de voortgang en kwaliteit;
 • de ZZP'er gebruik maakt van gereedschap, bussen of materiaal van de opdrachtgever;
 • vervangen van de ZZP'er door een andere ZZP'er niet is toegestaan.

Niet elk onderdeel op zich kan zorgen voor een dienstbetrekking. Het gaat om de samenhang. Een goed contract en aandacht bij de uitvoering (conform contract ook feitelijk handelen) kunnen veel problemen voorkomen. De Belastingdienst zal bij een onderzoek vaak de ZZP'er en de opdrachtgever horen, het is van belang dat hierbij een deskundige aanwezig is. Als er met ZZP'ers uit het buitenland wordt gewerkt, is dit soms voor de Belastingdienst een reden om stevige onderzoeken in te stellen.

Quickscan inzake werken in de bouw

Werkt u met externen werken en wilt u een check op de risico’s die u loopt bij een controle van de Belastingdienst en / of de Inspectie SZW, neem dan gerust contact met ons op voor een quickscan DBA. Het uitgangspunt bij het werken in de bouw is een goed contract. De Belastingdienst kent voorbeeldcontracten welke prima als basis kunnen worden genomen (hier treft u een voorbeeld aan):

Voorbeeldovereenkomst bouw en infra

Voorbeeldovereenkomst onderaanneming op locatie

Voorbeeldovereenkomst aanneming an werk (meerdere projecten)

Voorbeeldovereenkomst van opdracht in de bouw (losse opdrachten)

Als er volgens dergelijke overeenkomsten ook feitelijk wordt gewerkt, is de kans klein dat u als opdrachtgever te maken krijgt met naheffingen. De overeenkomsten zijn opgenomen in het Register overeenkomsten DBA. Het is wel verstandig om de overeenkomsten en de uitvoering met een fiscaal jurist te bespreken, dit om onduidelijkheden en problemen achteraf te voorkomen.

Kom gerust langs voor een vrijblijvende afspraak !

Deel deze pagina

Laatste update op 16-07-2019
Artikel gemaakt op 15-07-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Uitgelicht Schijnconstructies Onderzoeken ZZP'er in de bouw

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap