print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

WVA onderwijs

Niet voldoende bewijs BPV bij WVA

Ons kantoor heeft tientallen WVA-dossiers onder handen. Vaak is er discussie over de bewijslast voor de opleiding. Kort en goed: "is de opleiding wel of niet binnen het bedrijf verzorgd?" In deze procedure geeft de rechter (eindelijk) een redelijk en juist beeld van de vrije bewijsleer.

Procedure WVA over opleiding

Een transportbedrijf verzorgt een opleiding binnen haar bedrijf en claimt hiervoor een loonbelastingvermindering (WVA) van ruim € 30.000. Binnen het bedrijf wordt een opleiding chauffeur goederenvervoer verzorgd. Het betreft een zogenaamde BBL-opleiding die door de Minister (van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is erkend (zogenaamde Crebo-opleiding). De opleiding wordt verzorgd door een erkende onderwijsinstelling en voor de uitvoering van het onderwijsproces wordt gebruik gemaakt van een andere specialist. Veel chauffeurs slagen en krijgen een diploma. De vlag kan dus uit (denkt het bedrijf) !

Enkele jaren later vordert de Belastingdienst alle WVA-verminderingen terug. De Belastingdienst is van mening dat de opleiding niet is gevolgd (voldoet niet aan 7.2.2. van de WEB, aldus de inspecteur).

De overwegingen zijn :

  1. Belastingplichtige moet aannemelijk maken dat de opleiding is gegeven.
  2. Het betreft een erkende opleiding.
  3. Maatopleiding die is aangepast is prima, ook het oprekken van 1 naar 2 jaar is geen probleem.
  4. Ook een chauffeur mag een chauffeursopleiding volgen.
  5. Is de opleiding aannemelijk?

Volgens de Rechtbank geldt de vrije bewijsleer en is hiermee de opleiding aannemelijk. De Rechtbank overweegt dat het feit dat het opleidingstraject voor X B.V. op maat is gemaakt en een aangepast programma bevat, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat er geen sprake kan zijn van een opleiding die is opgenomen in het Creboregister. De transportondernemer maakt duidelijk (aannemelijk) dat de werknemers alle onderdelen van het lesprogramma hebben gevolgd en de opleiding hebben afgerond.

Het Gerechtshof in dezelfde plaatst denkt hier anders over. Volgens het Gerechtshof is het niet aannemelijk dat de werknemers de beroepspraktijkvorming hebben gevolgd. Het is niet aannemelijk dat de chauffeurs 640 uur aan de beroepsprakijktvorming hebben besteed. Dit geldt volgens het Gerechtshof eveneens voor de 1.800 uur aan praktijkvorming.

Noot fiscaal jurist over WVA-procedure

De Rechtbank concludeert dat eiseres voldoende feiten en omstandigheden heeft aangevoerd die aannemelijk maken dat de opleiding daadwerkelijk is gevolgd en dat daarmee aan de wettelijke voorwaarden voor de afdrachtvermindering onderwijs is voldaan. De Belastingdienst moet eigenlijk niet zeuren en gewoon wat praktischer naar de situatie kijken, aldus de Rechtbank. Het Gerechtshof denkt hier anders over. Waarom het Gerechtshof tot deze mening komt, volgt niet duidelijk uit de uitspraak. Of er - mede gezien het belang - cassatie bij de Hoge Raad wordt ingesteld, lijkt logisch. Op 11 april 2017 heeft de Advocaat Generaal een voorzet gegeven voor de Hoge Raad. De AG is van mening dat er een diploma is uitgereikt en dat hiermee de BPV ook wel vast moet staan.

Bron

Rechtbank Den Haag 2 februari 2016 (publicatie 16 juni 2016) ECLI NL RBDHA 2016 5469.

Gerechtshof Den Haag 12 oktober 2016 (publicatie 17 november, ECLI NL GHDHA 2016 3419).

Hoge Raad 13 april 2007, nr. 41235, ECLI:NL:HR:2007:BA2802.

Hoge Raad 4 februari 2011 nr 2011 BP 2975.

Advocaat Generaal d.d. 11 april 2017 ECLI:NL:PHR:2017:332 (Diploma = volledige BPV)

Deel deze pagina

Laatste update op 23-09-2017
Artikel gemaakt op 29-11-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Niet voldoende bewijs BPV bij WVA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap