print sitemap zoeken disclaimer contact

Middeling

De middelingsregeling wordt in 2023 afgeschaft.

De middelingsregeling biedt een tegemoetkoming voor het progressienadeel dat kan ontstaan bij sterk wisselende inkomens. Met de middelingsregeling wordt de belasting over het inkomen over een tijdvak van drie kalenderjaren herrekend naar de belasting over een gemiddeld inkomen over dit middelingstijdvak (gedurende 3 jaar). Indien de herrekende belasting lager is dan de geheven belasting, bestaat recht op een belastingteruggaaf.

Voorwaarden middelingsregeling

 U moet het verzoek indienen binnen 3 jaar na het laatst afgesloten belastingjaar. Elk jaar mag slechts 1 keer in de middeling worden betrokken. U moet hiertoe een brief aan de Belastingdienst sturen en de inspecteur zal dan bij beschikking een besluit nemen. Het kost wel enig rekenwerk, maar op het internet zijn hiervoor wel voorbeelden te vinden.

Hoe werkt de middelingsregeling?

De middelingsregeling werkt redelijk eenvoudig:

  1. Tel het belastbare inkomen van drie aaneengesloten jaren bij elkaar op (bij een negatief inkomen rekent u met 0 inkomen)
  2. Deel het totale inkomen door drie.
  3. Tel de inkomstenbelasting in box 1 (met premies volksverzekeringen, zonder heffingskortingen) bij elkaar op. Verminder dit met de tariefsaanpassing aftrekposten. Deze bedragen staan op uw definitieve aanslagen over de jaren.
  4. Bereken volgens deze tabel hoeveel belasting u over het gemiddelde inkomen zou moeten betalen.
  5. Trek de berekende belastingen af van de feitelijk betaalde belastingen. Als dit verschil hoger is dan € 545 dan krijgt u dit bedrag terug.

Verzoek middeling

U kunt via de site van de belastingdienst een middelingsverzoek indienen.

Meer weten van middeling

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2022
Artikel gemaakt op 29-10-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Middeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap