print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Inkeerregeling

Inkeerregeling

Afschaffing inkeerregeling in 2018

Op 1 januari 2018 wordt de inkeerregeling afgeschaft. De afschaffing zal worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2018, lees hiertoe deze brief van de Staatssecretaris van Financiën. Via internationale gegevensuitwisseling verwacht de Belastingdienst voldoende informatie te verkrijgen. Er zal dus geen boete matiging meer plaatsvinden.

Bankgeheim voorbij?

Als u buitenlands vermogen (spaarrekening, aandelen, huizen, etc.) niet of onjuist aangeeft, wordt dit gezien als een misdrijf. U kunt vrijwillig alsnog de volledige informatie aan de Belastingdienst verstrekken, inkeren noemt men dit. Er wordt dan nageheven over 12 jaar (wellicht 5 jaar) en u krijgt geen boete. U bent wel rente verschuldigd, deze kan aardig oplopen. Doordat het bankgeheim wordt uitgekleed, zal het aantal inkeerders in 2009 toenemen. 

Contactpersoon

Wij kunnen de afstemming met de Belastingdienst voor u regelen en daarnaast berekenen wat u moet betalen. Op ons kantoor kunt u hiertoe contact opnemen met de heer mr. drs. Sanne van den Elst, of met de heer Arjan Hof FB. Dit kan per mail of telefoon (+31 53 4327200).

Werkwijze

Het begint met een oriënterend gesprek met één van onze adviseurs. In dit gesprek wordt een inventarisatie gemaakt en een inschatting van de fiscale gevolgen. Daarna krijgt u van ons een offerte voor onze werkzaamheden. Tevens verzoeken wij dan om een volmacht om namens u met uw bank en de Belastingdienst te kunnen overleggen. Zodra wij de offerte (met volmacht en uw kopie-paspoort) hebben ontvangen, melden wij namens u bij de Belastingdienst dat u wilt inkeren. Wij leggen contact met uw bank voor de benodigde informatie en beheren vanaf dat moment het proces. Door onze ervaring bij een kleine honderd inkeerders kunnen wij goed overzien wat de gevolgen voor u zijn als een situatie zich in een grijs gebied zou bevinden.

Wat kost het?

Onze ervaring leert dat u bij het inkeren ongeveer 20 - 30% van uw vermogen kwijt bent aan belastingen en (heffings)rente. Hierbij is wel van belang dat door koersdalingen van uw beleggingen het percentage hoger is. Veelal maken wij een concept berekening om uiteindelijk de belasting en rente juist te bepalen. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de ingehouden bronheffing en vrijstellingen voor de vermogensbelasting (box 3) in Nederland. Wij horen dat collega-adviseurs hier vrij ingewikkeld over doen, dit is ten onrechte.

Algemeen

Geld in het buitenland parkeren is al zo oud als de weg naar Rome. Sinds enkele jaren heeft de Belastingdienst meer aandacht voor deze materie. Er is zelfs een team van mensen dat bij de Belastingdienst de dagen vult met het speuren naar geld in het buitenland. De opbrengsten van dit team zijn vele malen groter dan de kosten, dus dit team zal blijven bestaan. Als u in Nederland woont en uw buitenlands vermogen niet opgeeft, kunt u een boete krijgen en zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Dit kunt u voorkomen door het vermogen alsnog in Nederland aan te geven (inkeerregeling). U moet dan over de laatste 5 jaar (wellicht zelfs 12 jaar) belasting betalen. Veelal blijft dit beperkt tot box 3 heffing, edoch als u de herkomst niet kunt verklaren, is box 1 heffing mogelijk. Als het geld al langer dan 12 jaar op de bank staat, loopt u dit risico vrijwel zeker niet. De termijn voor 12 jaar staat op dit moment ter discussie. De aanslag wordt verhoogd met heffingsrente.

Onderhandelingen

Wij hebben op dit moment tientallen cliënten die wij begeleiden bij de inkeerregeling. Deze ervaring is praktisch bij complexere zaken en fiscale afrondingen binnen een grijs gebied. Wij nemen voor cliënten bij complexere, onduidelijke of omvangrijke zaken de onderhandelingen met de Belastingdienst over. 

Wijzigingen in 2010

Een inkeerder krijgt (vanaf 2010) een boete van 15%, dit geldt niet voor de periode van twee jaar na de aangifte. Gedurende 2 jaar kun je straffeloos vrijwillig verbeteren. Wie later spijt krijgt en tot inkering komt, moet 15% boete betalen. Tevens wordt (per 2 juli 2009) de boete bij niet melden verhoogd van 100% naar 300%. Op termijn wordt de inkeerregeling - volgens de staatssecretaris - afgeschaft, reden hiervoor is dat op termijn het bankgeheim wordt afgeschaft.  

Bankgeheim wordt "geheimpje"

In februari 2009 wordt bekend dat de Verenigde Staten druk zet op een Zwitserse bank om informatie van 52.000 Amerikanen prijs te geven. In augustus 2009 wordt bekend dat de informatie van zo'n 10.000 personen wordt verstrekt. Als gevolg hiervan komt er beweging in de landen die als belastingparadijzen worden betiteld. In Nederland melden zich in 2009 ongeveer 2.000 mensen met zwart geld. Zowel Zwitserland, Oostenrijk, Andorra, Luxemburg als Monaco en Liechtenstein zullen hun bankgeheim afzwakken, dit onder de druk van de internationale gemeenschap. Door de financiële crisis gaat de bankwereld op z'n kop, hiermee ook het bankgeheim en de veelal hieraan gekoppelde belastingparadijzen.

In de nieuwe situatie blijft het bankgeheim dus wel gehandhaafd, edoch in lichtere vorm. Informatie wordt door de genoemde landen enkel op specifiek onderbouwd verzoek over een individu afgegeven en dus niet automatisch, dit conform de OESO gedragsregels. De inkeerregeling zal in 2009 een sprong nemen, dit mag duidelijk zijn.

Oostenrijk, Luxemburg en België hebben een uitzonderingspositie binnen Europa gekregen. Zij hoeven geen informatie uit te wisselen met andere landen. Er wordt wel bronbelasting ingehouden over spaarrekeningen. Omdat andere landen het bankgeheim nu gaan inperken, wordt de fundering onder de regeling met Oostenrijk, België en Luxemburg weggeslagen, deze regeling zal dus worden aangepast.

Met een aantal landen heeft Nederland al afspraken gemaakt, dit zijn:

  • Zwitserland (juni 2009);
  • Luxemburg (mei 2009);
  • Bermuda (juni 2009);
  • Guernsey (juni 2009);
  • Jersey (mei 2009);
  • Kaaimaneilanden (juli 2009);
  • Anguilla (juli 2009);
  • Turks en Caicos eilanden (juli 2009);
  • Oostenrijk (september 2009);
  • Britisch Virgin Islands (september 2009).

Gibraltar, Maleisië, Panama, Monaco, Andorra, San Marino, Singapore en Liechtenstein zullen wellicht eerdaags volgen. Er zijn thans al gesprekken met deze landen, aldus het Ministerie van Financiën. Voor een overzicht en de status van de informatie uitwisselingsverdragen, kijk hier.

Andere artikelen over dit onderwerp

Europa en zwart geld

FIOD en inkeerregeling

de inkeerregeling

Deel deze pagina

Laatste update op 14-07-2017
Artikel gemaakt op 29-02-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap