print sitemap zoeken disclaimer contact

Aanpassingen in Afschrijvingsregels voor Bedrijfspanden

De fiscale wereld staat nooit stil, en ook dit jaar zijn er weer belangrijke wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op ondernemers in Nederland. Een van de meest opvallende aanpassingen betreft de afschrijvingsregels op bedrijfspanden voor de inkomstenbelasting (IB). In deze blog, geschreven door een ervaren fiscaal jurist, duiken we dieper in deze materie, belichten we de belangrijkste veranderingen en geven we praktische tips om hiermee om te gaan.

Nieuwe afschrijvingsregels voor bedrijfspanden

Vanaf dit jaar geldt voor ondernemers in de IB dat zij hun bedrijfspand nog maar tot 100% van de WOZ-waarde mogen afschrijven. Deze regel zorgt ervoor dat de afschrijvingsregels voor bedrijfspanden in de IB en de vennootschapsbelasting (VPB) nu gelijkgetrokken zijn. Dit betekent een significante wijziging voor ondernemers die gewend waren aan de oude regels, waarbij voor gebouwen in eigen gebruik een bodemwaarde van 50% van de WOZ-waarde gold.

Overgangsrecht: belangrijke uitzondering op afschrijving bedrijfspanden

Hoewel de nieuwe regels direct van toepassing zijn, is er overgangsrecht van kracht. Dit recht biedt een tijdelijke verzachting voor gebouwen die al vóór 1 januari 2024 in gebruik waren en waarop al was afgeschreven. Voor deze panden mag nog gedurende de resterende jaren van de oorspronkelijke drie boekjaren volgens de oude regels worden afgeschreven. Dit overgangsrecht biedt ondernemers de mogelijkheid om geleidelijk aan de nieuwe situatie te wennen.

Hoe werkt Afschrijven op bedrijfspanden eigenlijk?

Afschrijving op bedrijfspanden verschilt wezenlijk van afschrijving op andere bedrijfsmiddelen. De kern van de zaak is dat u alleen mag afschrijven zolang de boekwaarde van het pand hoger is dan de zogenaamde 'bodemwaarde', die nu dus gelijkstaat aan de WOZ-waarde van het pand. Dit heeft directe gevolgen voor uw fiscale winstberekening en daarmee de belasting die u verschuldigd bent.

Bepalen van de afschrijving op bedrijfspanden

De afschrijving berekent u door de aanschafwaarde van het pand te verminderen met de restwaarde en de waarde van de grond, en dit vervolgens te delen door de gebruiksduur van het pand. Het is belangrijk om te weten dat u niet mag afschrijven over de grond waarop het pand staat.

Tips voor Ondernemers bij afschrijving bedrijfspanden

  1. Check de WOZ-waarde: Het is raadzaam om de WOZ-waarde van uw pand kritisch te bekijken. Gemeenten baseren deze waarde vaak op standaardberekeningen die niet altijd overeenkomen met de werkelijkheid. Een te hoge of te lage WOZ-waarde kan direct invloed hebben op uw afschrijvingsmogelijkheden.
  2. Maak bezwaar indien nodig: Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Dien dan binnen zes weken een bezwaarschrift in. Een aanpassing van de WOZ-waarde kan leiden tot meer of minder afschrijvingsruimte.
  3. Gebruik de overgangsregeling: Als uw pand onder het overgangsrecht valt, zorg dan dat u optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheid om nog volgens de oude regels af te schrijven. Dit kan een aanzienlijk fiscaal voordeel opleveren.
  4. Plan voor de toekomst: Met de nieuwe regels in het achterhoofd is het verstandig om uw toekomstige investeringen in bedrijfspanden goed te plannen. Overweeg de fiscale gevolgen van de aankoop van een nieuw pand of de verkoop van een bestaand pand.

Noot fiscaal jurist inzake kosten IB ondernemer en bedrijfspand

De wijziging in de afschrijvingsregels voor bedrijfspanden heeft aanzienlijke gevolgen voor ondernemers in de IB. Door proactief te handelen en goed gebruik te maken van de beschikbare overgangsregelingen, kunt u de impact op uw onderneming minimaliseren. Het is altijd raadzaam om een fiscaal jurist te raadplegen voor persoonlijk advies, aangezien elke situatie uniek is. Stuur ons gerust een e-mail

Vragen over afschrijving panden of fiscale keuring van uw eenmanszaak of VOF?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Meer weten van afschrijving bedrijfpanden ib ondernemer

Deel deze pagina

Laatste update op 19-03-2024
Artikel gemaakt op 19-03-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Afschrijving bedrijfpanden IB ondernemer

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap