print sitemap zoeken disclaimer contact

Aftrek buitenlandse monumenten onder voorwaarden mogelijk

Monumenten die verband houden met het Nederlands cultureel erfgoed en die voor bescherming op grond van de Monumentenwet 1988 in aanmerking zouden komen als ze op Nederlands grondgebied hadden gelegen, kunnen worden erkend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Het betreft hier buiten Nederland gelegen monumenten. De Minister heeft op 3 juli 2015 in een beleidsregel aangegeven hoe een eigenaar een aanvraag om erkenning kan indienen, aan de hand van welke criteria een dergelijke aanvraag wordt beoordeeld en hoe de aanvrager kan aantonen dat zijn monument een element vormt van het Nederlands cultureel erfgoed en in aanmerking zou komen voor aanwijzing als rijksmonument als het op Nederlands grondgebied zou zijn gelegen. De Staatssecretaris van Financiën heeft eerder goedgekeurd dat de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden ook openstaat voor monumentenpanden gelegen in een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de EER.

Eén en ander naar aanleiding van een Arrest van de Hoge Raad van 1 mei 2015 welke conform het oordeel van het Hof van Justitie is gewezen (nr. 11/03763, ECLI:N-L:HR:2014.1174). 

Bron: Beleidsregel Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 3 juli 2015, WJZ/785850 (10601), Stcrt. 2015, 19301.

Nieuws aftrek rijksmonument

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten blijft in 2017 bestaan. Dit heeft Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in november 2016 laten weten. Het document kunt u hier raadplegen.

Recente uitspraak Raad van State: The Bean House (UK)

Volgens de Raad van State is een in Cradley (Groot-Brittanië) gelegen landgoed, met een waarde van € 3 miljoen, geen onderdeel van het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed. De bestuursrechter dacht er eerst nog anders over, maar de Raad van State oordeelde dat de NSW-status niet aan de orde was. De zoon van de eigenares zal dus schenk- of erfbelasting moeten betalen over dit landgoed. Het is te hopen dat er behalve stenen en grond ook nog ander vermogen is, maar dat is veelal nou juist het probleem bij dit soort familiebezit!   

Deel deze pagina

Laatste update op 14-11-2016
Artikel gemaakt op 27-07-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Fiscaal advies NSW Landgoed Aftrek monumenten in buitenland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap