print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Polen

Belastingen in Polen

De belastingdruk zal de komende jaren gaan stijgen. De huidige belastingdruk is een feestje maar het is geen belastingparadijs. De theoretische belastingdruk zegt niet zoveel over de feitelijk te betalen belasting, dit is lokaal nog redelijk "bespreekbaar".

Vennootschapsbelasting

De belastingdruk bedraagt op dit moment 27%. Vennootschapsbelasting wordt – evenzo als in Nederland – betaald door rechtspersonen. De fiscale aftrekposten zijn redelijk gelijk met Nederland en de regering wil eigenlijk de belastingdruk verlagen. Of hiervoor geld voorhanden is, zal de tijd leren.

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting wordt betaald door natuurlijke personen die in Polen wonen of hier (tenminste) 183 dagen per jaar verblijven. Als je tijdelijk in Polen verblijft, betaal je belasting over het inkomen dat je in Polen hebt verdiend, anders betaal je belasting over je wereldinkomen. De tarieven beginnen bij 19% en het hoogste tarief is 40% (in 1999 was dit nog 15%, dus de belastingdruk is behoorlijk gestegen). Bijna 95% van de belastingplichtigen valt in het lage tarief. In Polen bent u 20% belasting verschuldigd over rente- en dividendinkomsten. In Polen kent men ook een onroerende zaaksbelasting die lokaal wordt vastgesteld.

Omzetbelasting

Het huidige omzetbelastingtarief bedraagt 22%. In de loop der tijd wordt de nationale wetgeving aangepast aan de binnen de EU geldende 6e richtlijn. De accijnzen op sigaretten, benzine en alcohol zijn de laatste jaren fors gestegen.

Belastingdienst in Polen

Langzaam maar zeker doet de computer zijn intrede. Vrijwel alle bewoners hebben nu een fiscaal nummer en de IT-specialisten zijn druk aan het werk. In 2001 is een nieuw systeem ingevoerd (POLTAX) dat ervoor moet zorgen dat de controle op inkomen, vermogen en winst sterk wordt verbeterd. Het innen van belastingschulden is op dit moment een groot probleem, dit probleem wordt aangepakt middels een rentetarief op belastingschulden van 34% en een sterk verbeterde controle.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Polen Belastingen in Polen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap