print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingen in Polen

De belastingdruk zal de komende jaren gaan stijgen. De huidige belastingdruk is een feestje maar het is geen belastingparadijs. De theoretische belastingdruk zegt niet zoveel over de feitelijk te betalen belasting, dit is lokaal nog redelijk "bespreekbaar".

Fiscaliteit in Polen

Belastingstelsel in polen

Het Poolse belastingstelsel bestaat uit verschillende soorten belastingen, waaronder inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en accijnzen.

Inkomstenbelasting in polen

In Polen wordt de inkomstenbelasting (PIT) geheven op individuen en varieert afhankelijk van het inkomen. Er zijn twee schijven:

 • 12% voor inkomens tot 120.000 PLN per jaar.
 • 32% voor inkomens boven 120.000 PLN per jaar.

Daarnaast is er een solidariteitsheffing van 4% op jaarinkomens boven 1 miljoen PLN. Zelfstandigen en freelancers kunnen kiezen voor een vlaktaks van 19% of forfaitaire tarieven op basis van het soort activiteit. De belastingvrije som bedraagt € 8.000.

Vennootschapsbelasting in polen

De vennootschapsbelasting (CIT) in Polen bedraagt 19%, maar kleine ondernemingen met een jaaromzet tot 2 miljoen EUR kunnen in aanmerking komen voor een verlaagd tarief van 9%. Polen heeft ook een uitgebreid netwerk van belastingverdragen om dubbele belastingheffing te vermijden.

BTW in polen

De btw (VAT) in Polen heeft een standaardtarief van 23%. Er zijn ook verlaagde tarieven van 8% en 5% voor bepaalde goederen en diensten, zoals levensmiddelen, farmaceutische producten en sommige boeken en tijdschriften.

Andere Belastingen in polen
 • Andere belangrijke belastingen in Polen zijn accijnzen op alcohol, tabak en brandstoffen, evenals milieubelastingen en lokale belastingen zoals onroerendgoedbelasting.
 • Er geldt een partnerregeling in Polen (mits gehuwd)
 • Speciale tarieven voor innovatie
 • Speciale regeling voor monumenten
 • Premieheffing voor werkgevers voor bruto loon werknemers 19-22%. Werknemers dragen 14% bij.
 • Polen kent voor ingezetenen een schenk en erfbelasting
 • Polen kent een exit heffing van 19% (soms 3%) voor bedrijven.
Heffing over huurinkomsten in Polen

Daarnaast wordt er over particuliere huurinkomsten 8,5% belasting geheven tot € 25.000 per jaar en 12,5% over het meerdere. Kosten zijn niet aftrekbaar.

Belastingheffing voor niet ingezetenen

Specifieke inkomsten voor niet ingezetenen zijn belast tegen een lokaal tarief van 20%, geen aftrek van kosten (tenzij belastingverdrag van toepassing is). Dit gaat ondermeer om:

 • auteursrechten en vergoedingen IE of handelsnaam
 • vergoeding lease
 • inkomsten uit sport, cultuur, onderwijs, journalistiek
 • commissaris vergoedingen
 • inkomsten persoonlijke diensten
 • management en bestuurswerzaamheden
Fiscale Hervormingen en Beleid in Polen

Polen heeft de afgelopen jaren verschillende fiscale hervormingen doorgevoerd om het belastingstelsel te vereenvoudigen en de belastinginkomsten te verhogen. Een van de belangrijkste hervormingen was de invoering van de zogeheten "Polski Ład" (Pools Akkoord), dat onder andere lagere belastingtarieven voor lage inkomens en hogere belastingvrije drempels omvat.

Daarnaast heeft Polen stappen ondernomen om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Dit omvat strengere regels voor transfer pricing, de introductie van een algemene antimisbruikbepaling (GAAR) en verbeterde samenwerking met andere EU-lidstaten en internationale organisaties zoals de OESO.

Meer weten van belastingen in polen

Deel deze pagina

Laatste update op 27-06-2024
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Polen Belastingen in Polen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap