print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Familie in dienstbetrekking

Werknemers zijn sociaal verzekerd en kunnen in geval van ziekte of werkloosheid een uitkering aanvragen. Ondernemers of DGA's zijn niet sociaal verzekerd en dienen zelf een potje te vormen voor dergelijke situaties.

Maar wat als een ondernemer nu familieleden in dienst neemt; zijn deze dan sociaal verzekerd?

Familie sociaal verzekerd of niet?

Om te bepalen of de arbeidsrelatie met een familielid leidt tot sociale verzekeringsplichten en rechten, dient beoordeeld te worden of sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking; hiervan is sprake als:

  1. er een verplichting bestaat tot het persoonlijk verrichten van arbeid; en
  2. er een verplichting bestaat tot het betalen van loon; en
  3. er sprake is van een gezagsverhouding.

Aan voorwaarde 1 en 2 wordt over het algemeen altijd wel voldaan; discussie ontstaat bij voorwaarde 3: is er wel sprakeĀ van een gezagsverhouding tussen beide familieleden. Kan de ondernemer enig gezag uitoefenen over zijn familielid waarbij opdrachten en instructies kunnen worden gegeven en controle kan worden uitgeoefend op de voortgang en resultaten van het werk?

In het verleden is vaak het standpunt ingenomen dat er, gezien de familieverhoudingen, geen sprake is van een gezagsverhouding.

De Centrale Raad van Beroep (het hoogste rechtscollege dat hierover beslist) is echter recentelijk tot een andere conclusie gekomen; zij heeft bepaald dat ook in familiesituaties sprake kan zijn van een arbeidsrelatie, waarbij aan de hand van de feiten zal moeten worden beoordeeld of sprake is van een gezagshouding.

In de betreffende zaak oordeelde de CRvB dat een zoon die met zijn moeder was overeengekomen om voor haar tegen beloning te zorgen, in dienstbetrekking bij zijn moeder was. In een overeeenkomst waren afspraken gemaakt omtrent loon en werktijden. Op basis hiervan en vanĀ hetgeen verder is aangevoerd komt de CRvB tot de conclusie dat sprake is van een gezagsverhouding en daarmee van een dienstbetrekking. De zoon is sociaal verzekerd en kan een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ook in een eerdere zaak is reeds geoordeeld dat een echtpaar dat werkzaamheden verricht in de B.V. van vader in dienstbetrekking stonden tot vader en derhalve aanspraak konden maken op een WW-uitkering.

Ja, familie kan sociaal verzekerd zijn

Conclusie: ondanks de familierelatie kan sprake zijn van een gezagsverhouding en van sociale verzekeringsplicht. Dit betekent enerzijds een recht op sociale uitkeringen in geval van ziekte of werkloosheid, maar anderzijds de plicht om sociale premies af te dragen.

Fiscaal voordelig familie leden belonen?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van familie in dienstbetrekking

Deel deze pagina

Laatste update op 27-02-2017
Artikel gemaakt op 18-05-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Familie in dienstbetrekking

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap