Volg ons op:

Twitter Updates

Algemene heffingskorting 

Iedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting van € 2.254 (mits jonger dan 65 jaar, cijfers 2017). Als de werknemer of uitkeringsgerechtigde ouder is dan 65 jaar, bedraagt de korting € 1.151 (cijfers 2017).

Partners hebben ieder zelfstandig recht op deze heffingskorting. Zij kunnen deze korting niet overdragen aan hun partner. Als één van de partners geen of weinig inkomsten heeft en dus zijn eigen heffingskorting niet (helemaal) gebruikt, kan hij onder bepaalde voorwaarden (een deel van) het bedrag rechtstreeks uitbetaald krijgen door de Belastingdienst. Weinig inkomen houdt hierbij in dat het totaalbedrag van salaris, uitkering of pensioen lager is dan ongeveer € 5.100 en er geen ander inkomen is. Voorwaarde voor uitkering is dat de partner van belastingplichtige voldoende inkomen heeft en voldoende belasting betaalt.


Auteur(s) van algemene heffingskorting


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 26-12-2004 | Artikel laatst gewijzigd : 02-01-2017

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen