print sitemap zoeken disclaimer contact

Uw landgoed in een B.V.: vrijstelling Vpb

Een landgoed kan zowel door een privépersoon als door een rechtsersoon (meestal B.V.) worden aangekocht en aangehouden. In dit artikel zullen wij de mogelijkheden beschrijven voor het aanhouden van een landgoed in een B.V.

De wet Vennootschapsbelasting (Vpb)

Veel fiscale regels met betrekking tot NSW landgoederen vindt u in de Natuurschoonwet 1928, maar ook in de fiscale wetgeving. Zo heeft de Wet Vpb de volgende bepaling:

Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur onder daarbij te stellen voorwaarden van de belasting vrij te stellen:

a.
lichamen welker bezittingen uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit op de voet van de Natuurschoonwet 1928 (Stb. 1989, 252) aangewezen landgoederen, welker werkzaamheden ten minste hoofdzakelijk bestaan uit de instandhouding van die landgoederen en welker overige werkzaamheden niet kunnen worden aangemerkt als het drijven van een onderneming.

Hoofdzakelijk (70%) of minder (50%) 

Hoofdzakelijk is 70%. Door de Staatssecretaris is de daarbij volgende toelichting gegeven in een besluit:

Lichamen waarvan de bezittingen uitsluitend of hoofdzakelijk (dat wil zeggen: voor ten minste 70% van de waarde in het economische verkeer van de bezittingen) bestaan uit op grond van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoederen, komen onder voorwaarden in aanmerking voor de vrijstelling.

Het percentage van 70%  kan worden verlaagd naar 50%, indien de overige bezittingen inkomsten opleveren die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de landgoederen en de inkomsten hoofdzakelijk daarvoor worden aangewend.

De werkzaamheden van het lichaam moeten voor ten minste 70% bestaan uit het instandhouden van de landgoederen. Daarbij wordt de voorwaarde gesteld dat de overige werkzaamheden niet zijn aan te merken als het drijven van een onderneming. Het begrip 'drijven van een onderneming' moet worden uitgelegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onderdeel e, en artikel 4 van de Wet Vpb.

Fiscale eenheid

Een vennootschap die een vrijstelling geniet op grond van bovengenoemde regelgeving (art 5, lid 1a) kan geen deel (blijven) uitmaken van een fiscale eenheid.

Waarom een NSW in een B.V.?

Wij krijgen vaak de vraag of het vermogen van een B.V. kan worden gebruikt voor de aanschaf van een NSW landgoed. Het is niet ongebruikelijk een B.V. te gebruiken voor de exploitatie van een landgoed. Op deze wijze blijft het bezit als een geheel bestaan, zonder dat dit verbrokkelt.

De vraag is hoe dat in de praktijk uitpakt. Moet het vermogen, dat bijvoorbeeld verdiend is met de verkoop van een onderneming, eerst door de B.V. worden uitgekeerd, of juist niet? Moeten we de belastingheffing daarbij voor lief nemen of uitstellen? Wat moeten we met de andere activiteiten? Wat moet er met de verplichting met betrekking tot het pensioen in eigen beheer gebeuren? In een dergelijk geval kan het slim zijn om een aparte NSW B.V. op te richten. Wij bespreken graag met u uw specifieke situatie.

Transparance fiscale

De NSW B.V. is fiscaal transparant, dus voor de heffing van belasting worden de aandeelhouders - natuurlijke personen als zodanig in de inkomstenbelasting betrokken. Er mogen maximaal 20 aandeelhouders (natuurlijke personen) zijn. Ook een andere B.V. kan aandeelhouder van deze B.V. zijn, maar dan moet ook deze de NSW-status hebben.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-07-2015
Artikel gemaakt op 24-06-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Fiscaal advies NSW Landgoed NSW landgoed BV

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap