print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Loonbelasting

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Doorbetaaldloonregeling

Indien een werknemer in het kader van zijn (hoofd-)dienstbetrekking een (neven-)dienstbetrekking vervult bij een andere werkgever, is er in beginsel sprake van twee afzonderlijke dienstbetrekkingen en ook van twee inhoudingsplichtigen. De wet op de loonbelasting 1964 biedt een mogelijkheid om onder voorwaarden en na eventuele goedkeuring loon door te betalen via de “hoofdwerkgever”. Zo hoeft slechts de hoofdwerkgever loonheffing in te houden en af te dragen. Deze regeling geldt alleen als de nevenbetrekking wordt vervuld uit hoofde van de hoofdbetrekking.

Loonbelasting

De doorbetaaldloonregeling is alleen van toepassing indien de inspecteur dat bij voor bezwaar vatbare beschikking vaststelt. Deze beschikking is niet nodig als de werknemer een aanmerkelijk belang heeft in zowel de hoofdwerkgever als in de nevenwerkgever. De doorbetaaldloonregeling ziet in beginsel alleen op de loonbelasting en niet op de werknemersverzekeringen.

Werknemersverzekeringen

Met ingang van 2009 is bepaald dat de doorbetaaldloonregeling slechts voor de werknemersverzekeringen geldt indien bij de hoofdbetrekking werknemersverzekeringspremies verschuldigd zijn. Als alleen de nevenbetrekking onder de werknemersverzekeringen valt, zal de doorbetaaldloonregeling niet van toepassing zijn.

DGA

Indien een DGA in de werkmaatschappij (nevenbetrekking) een gering belang hebben, zal hij verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Dit terwijl zij meestal een 100% belang hebben in de holding (hoofdbetrekking). In deze situatie mag de doorbetaaldloonregeling wel worden toegepast voor de loonbelasting, maar is deze voor de werknemersverzekeringen niet van toepassing.

Regeling aanwijzing DGA

Ter zake de vraag of sprake is van het verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen is het voor een DGA van belang of hij op grond van de regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 (ingegaan op 1 januari 2016) wel of niet verzekerd is.

Bovenstaande problematiek komt vaak voor bij werkmaatschappijen waar de werkzame DGA een minderheidsbelang houdt in de uiteindelijke werkmaatschappij, hetgeen zich voordoet bij o.a. een management buy in, een (gefaseerde) management buy out of werknemersparticipatie.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met de auteur van dit artikel.

Bron:

Artikel 32d Wet op de loonbelasting 1964,

Artikel 59 Wfsv.

Aanwijzing directeur groot aandeelhouder 2016.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-10-2017
Artikel gemaakt op 18-07-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Doorbetaaldloonregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap