print sitemap zoeken disclaimer contact

Eindejaarstips 2017 voor vennootschappen en DGA’s

Eindejaarstips voor rechtspersonen en DGA's

Hieronder staan de eindejaarstips van 2017 voor vennootschappen en DGA’s:

 1. Uitstellen winst: Stel winst uit tot 2019, 2020 of 2021. Het vennootschapsbelastingtarief gaat omlaag. De tarieven van 20% en 25% gaan naar 19% en 24%; de jaren erna volgt een verdere verlaging met 1.5%-punt per jaar.
 2. Voorkom verliesverdamping: Verliezen uit 2008 komen per 1 januari te vervallen. Een verlies uit 2017 is verrekenbaar met winsten uit 2016, dan wel met winst uit 2018 tot en met 2026. Het nieuwe kabinet is van plan de voorwaartse verliesverrekening te beperken tot 6 jaar in plaats van 9 jaar.
 3. Pensioen: Koop nog in 2017 uw pensioen in eigen beheer af. Op de belaste afkoopwaarde mag u een vermindering toepassen van 34,5%; in 2018 is dit 25%, in 2019 19,5%.
 4. Vrijgestelde beleggingsinstelling: Wacht tot na 1 januari met terugtrekken uit VBI; indien u van plan bent geld uit de VBI te onttrekken, doe dit dan na 1 januari; dit scheelt box 3 heffing.
 5. Werkkostenregeling: Maak volledig gebruik van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Als er nog ruimte is, kunt u deze nog onbelast gebruiken voor een kerstpakket of een eindejaarsborrel. Ook kunt u werknemers ten laste van de vrije ruimte een bonus geven; tot maximaal € 2.400 per werknemer per jaar hoeft u geen onderbouwing te geven.
 6. Lage lonen: Laat laagloners minimaal 1.248 uur werken; dit levert u een korting op van maximaal € 2.000 per werknemer.
 7. Opties: Keer aandelenoptierechten uit na 1 januari  2018: voor start-ups geldt vanaf 2018 een kortingsregeling van maximaal € 25.000.
 8. Hypotheek bij de eigen B.V.: Let op, deze moet u tijdig melden bij de Belastingdienst.
 9. DGA salaris: Beoordeel uw DGA-salaris: is deze correct en optimaal vastgesteld? De norm voor 2018 is € 45.000.
 10. Beëindig fiscale eenheid tijdig: Indien u de fiscale eenheid per 1 januari 2018 wilt beëindigen, dient u dit vooraf te verzoeken.
 11. Check uw voorlopige aanslag VPB 2017: Is deze te laag, dan betaalt u 8% rente. Verhogen voor 1 juli 2018 !
 12. Voorzieningen: Om de winst over 2017 te drukken, kunt u voor toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in dit jaar een voorziening vormen.
 13. Maak innovatie in 2017 rendabel: Bekijk met uw fiscalist eens of u gebruik kunt maken van de innovatiebox, tarief voor deze winsten bedraagt 5% (wordt in 2018 iets hoger namelijk 7%). 
 14. BTW terugvragen: Betaalt uw debiteur uw factuur niet? Sinds 2017 is de regeling eenvoudiger. U kunt de niet ontvangen BTW in uw periodieke aangifte verrekenen (apart verzoek hoeft niet meer). Dit mag als u denkt dat de debiteur niet gaat betalen (en uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van de vordering). Krijgt u het geld alsnog binnen, dan moet u de BTW alsnog afdragen. Voor facturen uit 2016 kunt u vanaf 1 januari 2018 verzoeken om BTW teruggave.
 15. BTW buitenland: Heeft u in 2017 BTW betaald in een ander EU-land en heeft u deze BTW nog niet teruggevraagd? Mits u voldoet aan de voorwaarden die de verschillende EU-landen hanteren voor de teruggaaf van BTW, kunt u dit alsnog doen via de website ‘Teruggaaf van BTW uit andere EU-landen’. Hiervoor heeft u wel inloggegevens nodig. Deze kunt u aanvragen via een hulpmiddel op de website van de Belastingdienst. U moet uw teruggaafverzoek uiterlijk op 30 september 2018 indienen, maar het is aan te raden om u hierop al vroeg voor te bereiden.
 16. BTW privégebruik auto: De BTW die in 2017 aan u in rekening is gebracht op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto, zeg de auto van de zaak, kunt u in aftrek brengen. Heeft u de auto in 2017 ook voor privédoeleinden gebruikt, dan kunt u niet alle BTW verrekenen. Correctie moet in de laatste aangifte van 2017. U kunt hiervoor gebruikmaken van de forfaitaire regeling, waarbij u uitgaat van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief BTW en BPM). Voor bepaalde auto’s, waaronder auto’s die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt, mag u een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief BTW en BPM) toepassen. Betaal brandstof niet contant (maar met bankpas / tankpas), u kunt dan deze BTW gewoon verrekenen. 

Eindejaarstips 2017 voor IB-ondernemers

Hieronder staan de eindejaarstips van 2017 voor IB-ondernemers:

 1. Uren: Zorg dat u genoeg uren maakt om aan het urencriterium te voldoen: minstens 1.225 uur besteed aan de onderneming in 2017.
 2. Doteer aan de oudedagsreserve: Belastinguitstel als u jonger bent dan 65 jaar en aan het urencriterium voldoet.
 3. Investeringsaftrek: Let op dat u voldoet aan de voorwaarden voor de investeringsaftrek; als een bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen, dan vast een aanbetaling.
 4. Check uw voorlopige aanslag Inkomstenbelasting: Is deze te laag, dan betaalt u 4% rente.

Deel deze pagina

Laatste update op 03-12-2018
Artikel gemaakt op 07-12-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Eindejaarstips 2017 voor ondernemers

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap