Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier : Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Bijtelling bestelbus dubbele cabine

Rechtspraak

Bijtelling bestelbus met dubbele cabine

Henk heeft een groothandel in textiel en vervoert regelmatig goederen. De bus wordt aan Henk (die eigenaar is, in dit geval DGA) ter beschikking gesteld. Henk kan niet aannemelijk maken dat de bus voor andere doeleinden is gebruikt dan enkel ter uitvoering van opdrachten voor zijn bedrijf. Er zijn ook geen beperkingen door de B.V. opgelegd aan Henk (zoals verboden om er privé in te rijden). Zowel de Rechtbank als het Gerechtshof zijn van mening dat Henk een bijtelling moet toepassen.

Bijtelling bij bestelauto of bestelbus

De gebruiker moet aannemelijk maken dat de bus niet voor privédoeleinden wordt gebruikt. Dit kan via een gesloten kilometeradministratie, maar het kan ook op andere manieren. Zie hiertoe rechtsoverweging 14 van de Rechtbank:

  • Omdat naar het oordeel van de Rechtbank sprake is van terbeschikkingstelling van de auto, wordt uitgegaan van het vermoeden dat die terbeschikkingstelling mede betrekking heeft op privégebruik. Eiseres dient te doen blijken dat de auto in het onderhavige jaar voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt. Eiseres kan dat met elk bewijsmiddel doen (vgl. Hoge Raad 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1395).

In dit geval staat vast dat de bestelauto aan Henk ter beschikking is gesteld. Het staat ook vast dat de auto door Henk is gebruikt. Omdat Henk directeur is, kan hij ook bepalen wie de auto gebruikt. Uit deze feiten en de terbeschikkingstelling ontstaat het vermoeden dat de bestelbus ook privé is gebruikt. Henk toont niet overtuigend aan dat de bestelbus voor niet meer dan 500 kilometer privé is gebruikt. Henk stelt (achteraf) nog een kilometeradministratie op, deze moeite had hij zich kunnen besparen. De boete van bijna € 10.000 gaat in de prullenbak wegens ontbreken van grove schuld. De aanslagen over 2012 tot en met 2014 (in totaal € 24.000) blijven in stand.

Noot fiscaal jurist inzake bijtelling bestelbus

Henk heeft zijn zaken niet voor elkaar. Rijden in een bestelbus wordt gelijkgesteld met rijden in een personenauto. Henk moet dan aannemelijk kunnen maken dat hij niet privé met de bestelbus heeft gereden. Dit kan via een kilometeradministratie of het feit dat de bus door aard en inrichting niet geschikt is voor privégebruik. Een beter alternatief was geweest om de bus aan te merken (en te gebruiken) als bestelbus voor wisselend gebruik door meerdere werknemers. Hiertoe moet er dan eindheffing (ad € 300) worden afgedragen.

Bron bijtelling bestelbus

Rechtbank Noord Nederland d.d. 15 novmber 2016 (ECLI:NL:RBNHO:2016:9371).

Gerechtshof Amsterdam d.d. 29 augustus 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:3772).

Hoge Raad d.d. 6 april 2018 (ECLI:NL:HR:2018:519).

Vereenvoudigde rittenadministratie bestelbus

Vragen over bijtelling bestelbus ? Wel helpen u graag

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van bijtelling bestelbus dubbele cabineAuteur(s) van bijtelling bestelbus dubbele cabine


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. drs. S. van den Elst Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Laatste update : 25-02-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Bijtelling bestelbus dubbele cabine

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap