print sitemap zoeken disclaimer contact

Inkeerregeling

Buitenlands vermogen en inkeerregeling

De FIOD beschikt over bancaire informatie van in Nederland wonende (rechts-)personen met bankrekeningen in het Caribische gebied, dit aldus artikelen in diverse kranten. Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart en er worden al verdachten en getuigen gehoord. De inkeerregeling is thans afgeschaft, maar een vrijwillige melding zal een lagere straf opleveren.

Inkeren anno 2018

Als u in het buitenland vermogen heeft ondergebracht welke niet in de aangifte inkomstenbelasting in Nederland is opgenomen, dan kunt u dit alsnog melden (dit noemen we inkeren). De melding is relatief eenvoudig en de berekeningen zijn complex. Naast het vermogen dat wordt gemeld moet u veelal ook nog veel informatie verstrekken over de herkomst van het geld. Wij hebben tientallen belastingplichtigen geholpen met dit traject. Via een wettelijke regeling begeleiden wij u in dit traject. De Belastingdienst zal veelal hoge boetes opleggen, als u zichzelf zou melden kunnen deze boetes lager zijn.

Per 1 januari 2018 is de inkeerregeling behoorlijk ingeperkt. De regeling geldt niet meer voor aanvullingen of verbeteringen van uw onbekende box 3 vermogen dat in het buitenland is ondergebracht, tenzij u de aangifte vóór 1 januari 2018 heeft ingediend. Dit heeft tot gevolg dat de boetevrije periode (2 jaar) is komen te vervallen, daarnaast is een vervolging via het strafrecht mogelijk. De inkeerregeling blijft wel van toepassing voor aanvullingen of verbeteringen van uw aangifte met inkomen dat in box 1 en box 2 moet worden opgenomen (ook voor erf- en schenkbelasting).

U krijgt bezoek van de FIOD of een vragenbrief buitenlands vermogen

U kunt alleen nog vrijwillig inkeren als u dit zelf doet. Als u een vragenbrief krijgt bent u te laat. Inkeren is dus enkel mogelijk indien u niet weet (of kon weten) dat de Belastingdienst u op het spoor is. De Belastingdienst krijgt steeds meer informatie van buitenlandse banken, adviseurs, via openbare bronnen en / of tipgevers. Tegenwoordig verstrekken ruim 60 landen spontaan bancaire informatie aan de Nederlandse Belastingdienst.

Inkeren bij bitcoins en crypto informate

De Belastingdienst krijgt ook steeds vaker informatie uit het buitenland over Nederlandse belastingplichtigen met bitcoins of andere crypto munten. Deze "munten" moet u in Nederland aangeven in box 3 (en soms zelfs in box 1).

Wij helpen u bij bitcoins en buitenlands vermogen

Neem gerust contact op met één van onze adviseurs voor een gesprek.

Vragen over de inkeerregeling?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 24-04-2018
Artikel gemaakt op 24-04-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling Buitenlands vermogen en inkeerregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap