print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Sint Maarten

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
1 maart 2016 1 januari 2017 Ja, art 29, 30 en 32
Tot 1 januari 2017 gold voor Sint Maarten de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK)
Soort inkomsten NL SXM Opmerkingen
Box I Loon loon 14, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.14 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 15, lid 1    
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 18, lid 1   Tenzij diensten op SXM worden verricht door een inwoner met de NL nationaliteit of door een in SXM lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 16, lid 1   Uitzondering: bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
studenten en in opleiding zijnde personen   19 Mits betalingen afkomstig uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   14, lid 3  
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 17 lid 6 publiekrechtelijk pensioen 18, lid 3   Tenzij pensioen ziet op werkzaamheden waarop opmerking loon-beloning overheid van toepassing is
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente 17, lid 3   Maximaal 15% over bruto inkomen tenzij persoon op 31 augustus 2015 inwoner was van SXM en uitkering op dat tijdstip al was ingegaan.
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 18, lid 3   Tenzij pensioen ziet op werkzaamheden waarop opmerking loon-beloning overheid van toepassing is
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 17, lid 3    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 17, lid 3    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 17, lid 2    
WAO / WIA-suppletie   14, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
18, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 14 / 15    
W.W. 17, lid 2    
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   winst 13. lid 5   10-jaarstermijn, tenzij persoon op 31 augustus 2015 op SXM woonde: dan 5 jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag tenzij conserverende aanslag voor aanmerkelijk belang: dan binnen 10 jaarstermijn volledige heffing
Restartikel: zie art. 20

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 11-07-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Sint Maarten

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap