print sitemap zoeken disclaimer contact

Impact belastingplannen 2023 op IB-ondernemer

Het kabinet Rutte IV heeft op Prinsjesdag traditioneel de belastingplannen voor het volgende jaar bekend gemaakt. In dit artikel wensen wij de impact van deze plannen op de ondernemer in de sferen van de inkomstenbelasting uiteen te zetten.

Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek

Allereerst de zelfstandigenaftrek, welke in 2022 nog € 6.310 bedraagt. Deze wordt versneld afgebouwd naar € 5.660 in 2023 en uiteindelijk € 900 in 2027. De verhoging van de zelfstandigenaftrek voor starters, de zogenoemde startersaftrek, blijft overigens ongemoeid (€ 2.123).

Uitfasering oudedagsreserve

Het is de bedoeling van het kabinet om deze fiscale oudedagsreserve uit te faseren. Met ingang van 1 januari 2023 kan een oudedagsreserve dan niet meer verder worden opgebouwd, waarbij de tot en met 31 december 2022 opgebouwde oudedagsreserve nog wel op basis van de huidige regels kan worden afgewikkeld.

Als belastingplichtige ondernemer voor de inkomstenbelasting kan op dit moment gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om jaarlijks een deel van de winst fiscaal gefaciliteerd te reserveren voor een oudedagsvoorziening. Over dit deel van de winst betaal je dan op dat moment geen belasting. Het is mogelijk om voor het bedrag van de opgebouwde oudedagsreserve één of meer kwalificerende lijfrenten te bedingen. Tegenover de belaste afname van de oudedagsreserve staat dan een aftrekbare lijfrentebetaling, zodat per saldo niets wordt belast.

Verlaging aftrektarief

Als ondernemer kun je aanspraak maken op diverse ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling of bijvoorbeeld de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. De aftrek van deze posten wordt met invoering van de nieuwe belastingplannen per 2023 verder beperkt. De aftrekposten kunnen dan nog slechts tegen het tarief van de basisschijf ad 36,93% in aanmerking worden genomen. Dit terwijl een groot deel van uw inkomen (boven € 73.031) wellicht belast wordt tegen 49,50%.

Middelingsregeling afgeschaft

Voorgesteld wordt om de middelingsregeling af te schaffen. Met de middelingsregeling wordt de belasting over het inkomen uit werk en woning over een aaneengesloten tijdvak van drie kalenderjaren (het middelingstijdvak) herrekend naar de belasting over een gemiddeld inkomen over dit middelingstijdvak. Is de herrekende belasting lager dan de geheven belasting? Dan bestaat recht op een teruggaaf voor dit verschil, nadat dit is verminderd met een drempel van € 545. Het tijdvak 2022-2023-2024 is het laatste tijdvak waarover kan worden gemiddeld. Beoordeel deze mogelijkheid tot middelen dus tijdig!

Verhoging overdrachtsbelasting

Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd, per 2023 betalen kopers 10,4% in plaats van 8% overdrachtsbelasting voor:

  • Woningen waar ze niet zelf gaan wonen; en
  • Niet-woningen zoals winkels, kantoren, fabrieken en bedrijfspanden.

Het tarief voor de aankoop van een woning bestemd voor duurzame zelfbewoning blijft overigens staan op 2%.

Verplichte AOV per 2024

Los van het Belastingplan, maar wel van belang voor de zzp’ers, is de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) met ingang van 2024. Deze afspraak volgt uit het pensioenakkoord. Momenteel heeft slechts 1 op de 5 zzp’ers een AOV volgens de FNV, vanaf 2024 zal iedere zzp’er dus verplicht worden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Noot van de adviseur inzake belastingplannen 2023

Wellicht wordt het wijzigen van uw rechtsvorm naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) wel aantrekkelijker voor u in 2023. Vraag ons geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, of wenst u meer informatie te ontvangen met betrekking tot de belastingplannen? Neem dan gerust contact op met één van onze onderstaande adviseurs.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-10-2022
Artikel gemaakt op 21-09-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Ondernemer en belastingen Belastingplannen 2023 voor ondernemers

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap