print sitemap zoeken disclaimer contact

Het verhoren van een belastinginspecteur of FIOD-ambtenaar

Soms heb je als belastingplichtige het gevoel dat de Belastingdienst over meer informatie beschikt dan deze prijsgeeft. Daarbij zou ook wel eens informatie kunnen zitten die voor jou als belastingplichtige nuttig is. Dan zou je graag voor de rechter de inspecteur onder ede willen horen.

Kan ik als belastingplichtige de belastinginspecteur voor de rechter verhoren?

Sinds het zogenoemde Tipgeversarrest [1] weten we dat, als de inspecteur de informatie niet wil geven, deze ook niet kan worden afgedwongen door zijn collega van de FIOD daarover te verhoren. De Hoge Raad zegt:

  • “De in artikel 8:29 Awb opgenomen regeling zou van deze werking worden ontdaan indien zou worden aanvaard dat ambtenaren die tot dezelfde dienst behoren als de inspecteur, zoals de FIOD-ambtenaren, als getuigen ter zitting verschenen, kunnen worden gedwongen de gegevens prijs te geven die de inspecteur in diezelfde procedure niet wil verstrekken. Tot het verstrekken van die informatie kunnen deze getuigen dan ook niet worden gedwongen.”

Bij een doordachte proceshouding van de Belastingdienst en de FIOD is het dus lastig om informatie uit ze te persen. Dat neemt niet weg dat verhoren van ambtenaren zeer nuttig kan zijn.

Er is een zekere parallel met de dossierinzage in de bezwaarfase:

  • Enerzijds kan de Belastingdienst meer loslaten / laten zien dan ze van plan zijn; en
  • Anderzijds kan hun starre proceshouding ook positief uitpakken voor de belastingplichtige.


In het Tipgeversarrest kwam de naam van de tipgever niet boven water, maar gingen wel alle belastingaanslagen van tafel [2]. Een mooi resultaat dus.

Voorlopig getuigenverhoor in fiscale procedure

In het belastingrecht lukt het dus niet om informatie van de Belastingdienst af te dwingen. In het burgerlijk recht is er een mogelijkheid om feiten boven water te krijgen: het voorlopig getuigenverhoor. Een belangrijke beperking is dat een voorlopig getuigenverhoor niet kan worden gebruikt tot het boven water krijgen van feiten en informatie ten behoeve van een procedure bij een andere (dan de burgerlijke) rechter. Dit middel kan dus niet worden gebruikt enkel en alleen ten behoeve van de belastingprocedure.

Dat die feiten ook van belang zijn voor de belastingprocedure is geen bezwaar, ze mogen die procedure echter niet ‘verstoren’[3].

We moeten dus op zoek naar andere dan fiscale redenen om een voorlopig getuigenverhoor erdoor te krijgen. Een zoektocht naar die redenen kunt u het beste overlaten aan één van onze deskundigen. Hoe zij het voor elkaar hebben gekregen toch te profiteren van gegevens die de Belastingdienst niet wenst te verstrekken, vertellen wij u graag in een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor.

Vragen over fiscale procedure en uw kansen

In een vrijblijvend gesprek analyseren wij graag uw kansen en risico's.  Bel gerust voor een afspraak !

Bronnen horen belastinginspecteur in fiscale procedures

Deel deze pagina

Laatste update op 27-01-2022
Artikel gemaakt op 10-10-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Fiscale procedure Verhoren van een belastinginspecteur

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap