print sitemap zoeken disclaimer contact

Vennootschapsbelasting 2021

Tarieven in vennootschapsbelasting blijven dalen

Momenteel is het zo dat het lage vennootschapsbelastingtarief 16,5% bedraagt (2020). Dit tarief is van toepassing op belastbare bedragen tot € 200.000. Belastbare bedragen die dit bedrag te boven gaan worden tegen 25% belast. In 2021 daalt het tarief tot 15% tot € 245.000. Het hogere tarief blijft gelijk.  In 2022 wordt het hogere tarief verhoogd tot 25,8% en is de winst tot € 395.000 belast tegen 15%.

Waarom wijzigen de vennootschapsbelastingtarieven?

De afgelopen jaren gaat het in de politiek vaak over ons vestigingsklimaat en de belastingdruk in Nederland. In het recente verleden besloot de wetgever om de vennootschapsbelastingtarieven te verlagen en in de inkomstenbelasting het box 2 tarief te verhogen. Dat leidt ertoe dat de vennootschappen weliswaar minder vennootschapsbelasting betalen, maar dat de achterliggende aandeelhouders (met een zogenaamd aanmerkelijk belang) zwaarder belast worden. De heffing inkomstenbelasting in box 2 komt bijvoorbeeld aan de orde bij winstuitdelingen (dividend) en vervreemding van aandelen.

De wetgever heeft zich hierbij echter van haar minder goede kant laten zien. De verlaging van het vennootschapsbelastingtarief is niet volledig gerealiseerd zoals werd toegezegd, maar de verhoging van de box 2 tarieven is onverkort doorgegaan. De totale belastingdruk is daarmee toegenomen. Met de maatregelen die in het huidige belastingplan zijn opgenomen, wordt hieraan slechts deels tegemoet gekomen.  

Belastingplan 2021 en vennootschapsbelasting

De toegezegde verlaging van het hoge tarief van 25% naar 21,7% per 1 januari 2021 gaat niet door. Het lage tarief gaat per 1 januari 2021 van 16,5% naar 15%. Tevens gaat men de tariefschijven aanpassen. Daardoor zal in 2021 een belastbaar bedrag tot € 245.000 voor het verlaagde tarief in aanmerking komen en per 2022 een bedrag van € 395.000.

Fiscaal advies inzake ondernemerschap

De vennootschapsbelasting is een wirwar van ingewikkelde regelingen, vaak met grote gevolgen voor uw financiële positie. Uw accountant is waarschijnlijk een kei in het opstellen van de commerciële cijfers, maar fiscaliteit is een afzonderlijke specialiteit. Neem gerust eens contact met ons op om te bespreken hoe wij die specialiteit voor u in euro’s om kunnen zetten.

Fiscale scan van uw BV? Minder winstbelasting betalen?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplan Belastingplan 2021 Vennootschapsbelasting 2021

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap