print sitemap zoeken disclaimer contact

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Motor van de zaak

Inleiding

Een bijtelling op een auto zie je sinds 1 januari 2006 niet alleen terug in de aangifte inkomstbelasting van de werknemer, maar ook in de loonbelasting. Voor een motor geldt deze bijtellingsregeling niet. De motor van de zaak kan een aantrekkelijke beloningsvorm zijn. In de praktijk zal een motor van de zaak vooral toepasbaar zijn voor DGA's en IB-ondernemers. Alleen al de financiering via de zaak verloopt fiscaal vriendelijker dan financiering in privé. Als een werkgever aan een werknemer een motor ter beschikking stelt voor uitsluitend zakelijk gebruik (inclusief woon- / werkverkeer), levert dit geen belastingproblemen op. Als de werknemer de motor tevens voor privéritten mag gebruiken, is in zoverre sprake van loon in natura. Ik zou de werknemer adviseren om een beperkt aantal privékilometers in de aangifte inkomstenbelasting aan te geven. Hierbij voorkomt men problemen omdat de Belastingdienst alsdan moet bewijzen dat er meer kilometers privé gereden zijn. Als men geen kilometers in de aangifte aangeeft, hoeft de fiscus enkel te bewijzen dat privé is gereden.

Tip 1

De werkgever kan de BTW deels (voor zakelijk gebruik) verrekenen.

Tip 2

De werkgever heeft (voor het zakelijk gebruik) recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, dit is een grijs gebied maar volgens wetgeving toegestaan.

Verhuren motor van werkgever aan werknemer

Fiscaal problematisch is het verhuren van de motor aan de werknemer. Als de werknemer de enige huurder is, zullen in beginsel alle vaste kosten in de huurprijs moeten worden versleuteld, waardoor het beoogde fiscale voordeel illusoir zou worden (voor de liefhebber: dit is bevestigd in MvF 8 september 2003, nr. CPP2003/1145M). Uiteraard zal over de huurprijs ook OB in rekening moeten worden gebracht.

Privé motor

Indien een werknemer zijn privémotor gebruikt voor zakelijke ritten en / of woon- / werkverkeer, mag de werkgever hem daarvoor een vergoeding geven van € 0,19 / km.

Risico

Terzake van het woon- / werkverkeer zal gesteld kunnen worden dat sprake is van 'vervoer vanwege de inhoudingsplichtige' (voor de liefhebber artikel. 17a Wet Loonbelasting). Dit zal vrij van LB / premieheffing kunnen geschieden. Het privégebruik zal naar de waarde in het economische verkeer belast zijn met loonbelasting. Deze waarde is in beginsel te stellen op een evenredig gedeelte van de totale kosten, inclusief afschrijving. Ter vermijding van heffing kan de werknemer deze kosten aan de werkgever vergoeden (denk hierbij ook aan BTW-aspecten). Omdat de vaste kosten mede worden gedekt door het zakelijke gebruik (inclusief woon- / werkverkeer) en het woon- / werkverkeer, kan de werknemer op deze wijze relatief goedkoop op een motor rijden. Om het voorgaande werkbaar te maken, is een kilometeradministratie nodig. Rekening moet worden gehouden met beperking van aftrek van omzetbelasting. Dit zal in beginsel naar rato van de privéritten inclusief woon- / werkritten dienen te geschieden.

Motor van de zaak [news] 2017-02-17 0000-00-00 0000-00-00

Deel deze pagina

Laatste update op 17-08-2021
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Motor van de zaak

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap