print sitemap zoeken disclaimer contact

Sportvereniging en nieuwbouw pand

Sportverenigingen zijn vrijgesteld van omzetbelasting (BTW). Als een vereniging een nieuwe kantine of sportcomplex (ver)bouwt, moet er BTW over de bouw worden betaald. Deze BTW is normaal gesproken niet verrekenbaar. In dit advies een overzicht van de mogelijkheden.

 1. Kantine-optie.
 2. Stichting oprichten.

Inleiding

Een vereniging krijgt vanuit allerlei bronnen geld binnen. De kantineomzet is vrijgesteld van BTW (kantineregeling). Tot een omzet van ongeveer € 68.000 hoeft geen BTW te worden afgedragen, de BTW op inkoopkosten is ook niet verrekenbaar. Bedraagt de kantineomzet meer dan € 68.000, dan is deze belast met BTW. Over de contributie van de leden wordt ook geen BTW gerekend (is vrijgesteld).

Kantine-optie

Stel, de kantine wordt voor € 100.000 verbouwd (BTW € 19.000). Doordat de omzet is vrijgesteld voor de BTW (kantineregeling), is de BTW niet verrekenbaar. Als de sportvereniging ervoor kiest om de kantineregeling niet meer toe te passen, is de BTW wel verrekenbaar. De BTW op inkoopkosten is ook verrekenbaar en het biertje aan de bar wordt 21% duurder (frisdrank 6%). Er is goedgekeurd dat over de totale omzet 11% (forfaitair percentage) wordt gerekend. Later terugvallen op de kantineregeling is lastig.

Stichting oprichten

De sportvereniging richt een stichting op die de nieuwbouw gaat uitvoeren. Deze stichting moet een eigen bestuur hebben en losstaan van de sportvereniging. Het doel van de opzet is om 21% BTW op de nieuwbouw / verbouw te verrekenen en vervolgens tegen een tarief van 6% het sportcomplex te verhuren aan de sportvereniging. Er is in Nederland namelijk een speciale regeling voor het gelegenheid bieden tot sportbeoefening in een accommodatie, deze is belast met 6% BTW. Deze 6% is voor de sportvereniging niet verrekenbaar, de 21% op de nieuwbouw, inrichting, etc. is echter wel volledig verrekenbaar. Het sportcomplex moet dan wel meer zijn dan een kantine, hierbij kunt u denken aan:

 • sanitair beschikbaar stellen;
 • kleedkamers, douches beschikbaar stellen;
 • verhuren materialen voor de sport;
 • onderhoud van de accommodatie;  
 • houden van toezicht bij de sport (trainers, etc.).

Rechter over sport en BTW

Rechtbank Gelderland heeft op 19 november 2013 een heldere uitspraak gedaan. Een stichting die een kunstgrasveld koopt is volgens de rechtbank BTW-ondernemer. De betaalde BTW op de aankoop is hiermee verrekenbaar. De opstallen behoren in eigendom toe aan de voetbalclub en de grasvelden dus niet, deze worden (tegen een BTW-tarief van 6%) door de voetbalclub gehuurd. Er wordt dus 21% BTW verrekend en op termijn wordt 6% (via verhuur) betaald. De Belastingdienst is van mening dat er sprake is van misbruik en daarnaast stelt de Belastingdienst dat de stichting geen BTW-ondernemer is. De Belastingdienst ziet de stichting en de voetbalclub als één geheel. De rechtbank Gelderland is een andere mening toegedaan, de redenen hiervoor zijn:

 • stichting is zelfstandig;
 • bestuurders stichting zijn niet dezelfde als bij de voetbalclub (op één na);
 • de stichting heeft een afgescheiden vermogen;
 • de stichting heeft zelf een subsidie aangevraagd.

Het lijkt logisch dat de Belastingdienst in beroep gaat tegen deze uitspraak. Dit zal waarschijnlijk niet succesvol verlopen, er liggen namelijk al uitspraken (cassatie) van de Hoge Raad waarbij "schoolconstructies" geaccepteerd werden. De Belastingdienst zet op dit moment (2013) de spreekwoordelijke hakken in het zand. In het verleden werden dergelijke situaties akkoord bevonden, nu stelt de Belastingdienst dat er sprake is van constructies. Niks is zeker in het leven, maar wij denken dat sportverenigingen een goede kans maken op een succesvolle procedure en dus BTW-teruggave, het nadeel zal zijn dat het nog wel even kan duren voordat de volledige rechtsgang is doorlopen.

Conclusie

Binnen de sportclub kan een voordeel worden behaald (cashflow en duurzaam 15% BTW) mits het een reëel karakter heeft en de club dus intern de structuur aanpast. Voorleggen aan de Belastingdienst is verstandig, dit temeer omdat recentelijk veel sportverenigingen controle hebben gehad.

Deel deze pagina

Laatste update op 09-06-2017
Artikel gemaakt op 13-01-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Belasting tips actueel Sportvereniging en nieuwbouw

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap