print sitemap zoeken disclaimer contact

Innovatiebox aanvragen

bepalen aggregatieniveau en innovatieboxvoordeel

In dit artikel hebben wij omschreven wanneer u in aanmerking komt voor de innovatiebox. Bij de innovatiebox-afstemming namens onze cliënten met de Belastingdienst hebben wij kennis en ervaring opgedaan. Een aandachtspunt dat telkens boven komt drijven in de uitvoeringspraktijk van de innovatieboxwetgeving is het te hanteren aggregatieniveau.

Het aggregatieniveau betekent op een passend niveau het voordeel bepalen voor de innovatiebox. Oftewel: vaststellen waarop de innovatiebox van toepassing is waardoor dat voordeel belast is tegen 9% in plaats van 25,8% vennootschapsbelasting.

Innovatiebox in 2023 en 2024

Winsten behaald met activiteiten binnen de innovatiebox worden belast tegen een tarief in de vennootschapsbelasting van slechts 9% (cijfers 2023 en 2024). Dit tarief is ruim 16% lager dan het gebruikelijke tarief voor de Vennootschapsbelasting. Wellicht is deze stimuleringsmaatregel voor uw bedrijf ook interessant! Stuur ons gerust een e-mail voor offerte of bespreking.

Aggregatieniveau innovatiebox bepalen

De structurering van de WBSO is belangrijk bij het bepalen van het aggregatieniveau, de WBSO-verklaring is namelijk het ‘toegangsticket’ tot de innovatiebox. Dit betekent dat, als er sprake is van een structuur met meerdere vennootschappen, de innovatiebox in beginsel enkel toegepast mag worden op het niveau van de vennootschap die de WBSO-verklaring heeft. De structurering van de WBSO heeft in die zin direct effect op het aggregatieniveau van de innovatiebox-afspraak. Hier wordt in de praktijk vaak niet vooraf over nagedacht. De kunst is om voorafgaand aan de WBSO-aanvraag het juiste niveau te bepalen.

Bepalen innovatieboxvoordeel

Zodra het aggregatieniveau is bepaald, dus op welk niveau (vennootschap) de innovatiebox wordt toegepast, dient het innovatieboxvoordeel te worden bepaald. Dit houdt in dat op het bepaalde aggregatieniveau bekeken moet worden welk deel van die winst toerekenbaar is aan de innovatie-activiteiten. Hiervoor geldt echter geen vaste rekenregel of vast percentage, het bepalen van het innovatieboxvoordeel is namelijk maatwerk. Het bijhouden van een juiste WBSO-administratie, zodat goed beoordeeld kan worden welke voordelen en kosten toerekenbaar zijn aan de innovatieve activiteiten, is een absolute must om het innovatieboxvoordeel goed te bepalen. Een kritische blik op de wijze van kostentoerekening kan mogelijk leiden tot meer innovatieboxvoordeel.

Hulp nodig bij aanvragen innovatiebox?

Wij adviseren maandelijks ondernemers over de toepassing van de innovatiebox. Hierbij gaan wij onder andere in overleg met de Belastingdienst om te bepalen welk deel van de winst toerekenbaar is aan de innovatie-activiteiten en daarmee onder de innovatiebox belast is tegen 9% in plaats van 25,8% vennootschapsbelasting. In overleg met u en de Belastingdienst zorgen wij voor een optimale afspraak met zekerheid.

Uw voordelen

  • Gratis oriënterend gesprek om de mogelijkheden te bekijken (neem contact op).
  • Direct aan tafel met ervaren fiscaal jurist.
  • Volledige zekerheid (afstemming met de Belastingdienst).
  • Wij begeleiden het traject van begin tot eind.
  • Beperkte kosten en vooraf duidelijke offerte

Meer weten van bepalen van aggregatieniveau en innovatieboxvoordeel

Deel deze pagina

Laatste update op 02-01-2024
Artikel gemaakt op 20-03-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Innovatiebox Bepalen van aggregatieniveau en innovatieboxvoordeel

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap