print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Innovatiebox Bepalen van aggregatieniveau en innovatieboxvoordeel

Innovatiebox aanvragen

bepalen aggregatieniveau en innovatieboxvoordeel

In dit artikel hebben wij omschreven wanneer u in aanmerking komt voor de innovatiebox. Bij de innovatiebox-afstemming namens onze cliënten met de Belastingdienst hebben wij kennis en ervaring opgedaan. Een aandachtspunt dat telkens boven komt drijven in de uitvoeringspraktijk van de innovatieboxwetgeving is het te hanteren aggregatieniveau.

Het aggregatieniveau betekent op een passend niveau het voordeel bepalen voor de innovatiebox. Oftewel: vaststellen waarop de innovatiebox van toepassing is waardoor dat voordeel belast is tegen 7% in plaats van 25% vennootschapsbelasting.

Aggregatieniveau innovatiebox bepalen

De structurering van de WBSO is belangrijk bij het bepalen van het aggregatieniveau, de WBSO-verklaring is namelijk het ‘toegangsticket’ tot de innovatiebox. Dit betekent dat, als er sprake is van een structuur met meerdere vennootschappen, de innovatiebox in beginsel enkel toegepast mag worden op het niveau van de vennootschap die de WBSO-verklaring heeft. De structurering van de WBSO heeft in die zin direct effect op het aggregatieniveau van de innovatiebox-afspraak. Hier wordt in de praktijk vaak niet vooraf over nagedacht. De kunst is om voorafgaand aan de WBSO-aanvraag het juiste niveau te bepalen.

Bepalen innovatieboxvoordeel

Zodra het aggregatieniveau is bepaald, dus op welk niveau (vennootschap) de innovatiebox wordt toegepast, dient het innovatieboxvoordeel te worden bepaald. Dit houdt in dat op het bepaalde aggregatieniveau bekeken moet worden welk deel van die winst toerekenbaar is aan de innovatie-activiteiten. Hiervoor geldt echter geen vaste rekenregel of vast percentage, het bepalen van het innovatieboxvoordeel is namelijk maatwerk. Het bijhouden van een juiste WBSO-administratie, zodat goed beoordeeld kan worden welke voordelen en kosten toerekenbaar zijn aan de innovatieve activiteiten, is een absolute must om het innovatieboxvoordeel goed te bepalen. Een kritische blik op de wijze van kostentoerekening kan mogelijk leiden tot meer innovatieboxvoordeel.

Hulp nodig bij aanvragen innovatiebox?

Wij adviseren maandelijks ondernemers over de toepassing van de innovatiebox. Hierbij gaan wij onder andere in overleg met de Belastingdienst om te bepalen welk deel van de winst toerekenbaar is aan de innovatie-activiteiten en daarmee onder de innovatiebox belast is tegen 7% in plaats van 25% vennootschapsbelasting. In overleg met u en de Belastingdienst zorgen wij voor een optimale afspraak met zekerheid.

Uw voordelen

  • Gratis oriënterend gesprek om de mogelijkheden te bekijken (neem contact op).
  • Direct aan tafel met ervaren fiscaal jurist.
  • Volledige zekerheid (afstemming met de Belastingdienst).
  • Wij begeleiden het traject van begin tot eind.
  • Beperkte kosten en vooraf duidelijke offerte

Hulp nodig bij het aanvragen van de innovatiebox?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van bepalen van aggregatieniveau en innovatieboxvoordeel


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Innovatiebox Bepalen van aggregatieniveau en innovatieboxvoordeel

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap