print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

Fiscale eenheid btw en verwevenheid?

Wanneer ondernemers die met elkaar verbonden zijn een fiscale eenheid voor de btw vormen, is er over de onderlinge transacties geen btw verschuldigd. Hiervoor is het noodzakelijk dat er sprake is van financiële, economische en organisatorische verwevenheid. De fiscale eenheid ontstaat in principe van rechtswege als wordt voldaan aan de voorwaarden. Om zeker te zijn dat wordt voldaan, kan aan de Belastingdienst worden gevraagd om een beschikking af te geven.

In de onderhavige casus ging het om een ziekenhuis dat een samenwerking had opgezet met een facilitaire dienstverlener. Het ziekenhuis hield via een bv 51% in de bv die voor de facilitaire diensten was opgetuigd (X B.V.). De facilitaire dienstverlener hield 49% van de aandelen. Op verzoek heeft de inspecteur een beschikking afgegeven waarbij het ziekenhuis en X B.V. als fiscale eenheid voor de omzetbelasting werden aangemerkt.

Beschikking fiscale eenheid omzetbelasting

Aan een door de inspecteur afgegeven beschikking kan in principe zekerheid worden ontleend dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor de fiscale eenheid. Hiervan kan niet met terugwerkende kracht door de Belastingdienst worden afgeweken. Tenzij, en dat was in de onderhavige casus het geval, bij het verzoek voor het afgeven van de beschikking de inspecteur niet juist wordt geïnformeerd. Als dat het geval is, kan de inspecteur, ondanks de aanwezigheid van een beschikking fiscale eenheid,  een naheffingsaanslag opleggen.

Verwevenheid bij fiscale eenheid btw

Of er voldoende financiële, economische en organisatorische verwevenheid is, moet in onderlinge samenhang worden beoordeeld. Wanneer er een overduidelijke verwevenheid is op twee van de drie voorwaarden, dan zal eerder aan de derde worden voldaan. In casu ging het om de organisatorische verwevenheid. De Belastingdienst betoogde dat hiervan alleen sprake kan zijn wanneer de betrokken personen binnen de fiscale eenheid onder een gezamenlijke leiding van één of meerdere personen opereerde. De Hoge Raad geeft echter aan dat, als de economische verwevenheid dusdanig nauw is, doordat de ene persoon alleen activiteiten uitoefent ten behoeve van de andere persoon, een gezamenlijke leiding ook kan bestaan wanneer tussen het bestuur en de leiding van de deelnemende personen dusdanig nauwe banden bestaan, dat zij moeten worden geacht samen het bestuur en de leiding te voeren met betrekking tot de complementaire activiteit (in dit geval schoonmaken). Deze band kwam tot uiting doordat de partijen met elkaar hadden afgesproken dat zij de strategie en het commerciële en organisatorische beleid gezamenlijk zouden bepalen.

Noot fiscaal jurist inzake fiscale eenheid btw

Bij het verzoeken om een beschikking voor de fiscale eenheid moeten alle feiten en omstandigheden volledig en juist aan de inspecteur worden verstrekt. Daarnaast kan sneller een fiscale eenheid voor de omzetbelasting aanwezig zijn, doordat organisatorische verwevenheid ook aanwezig kan zijn als er niet één gezamenlijke leiding is binnen de fiscale eenheid, maar er wel voldoende samenwerking is op leidinggevend niveau.    

Zijn er vragen over de gevolgen of het vormen van een fiscale eenheid btw? Bel of mail gerust met onderstaande specialisten.

Bron Fiscale eenheid btw

Hoge Raad d.d 18 februari 2022 ECLI:NL:HR:2022:269

Deel deze pagina

Laatste update op 31-03-2022
Artikel gemaakt op 25-03-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Fiscale eenheid btw en verwevenheid

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap