print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Bijtelling over Volkswagen Transporter

Privégebruik bij 24-uursdienst

Een werknemer (servicemonteur) rijdt in een bestelauto. Hij stelt het volgende:

 • Het is geen personenauto: naar aard en inrichting (nagenoeg) uitsluitend te gebruiken voor goederenvervoer.
 • Auto wordt gebruikt voor 24-uursdiensten.

De inspecteur van de Belastingdienst en de rechter zijn het niet met de servicemonteur eens. De Hoge Raad kijkt er ook nog even naar, maar komt op grond van artikel 80a van de Wet op de Rechterlijke Organisatie tot de conclusie dat deze zaak niet ontvankelijk is. Conclusie: pas op met bedrijfsauto's / bestelbus !

Bedrijfsauto en 24-uursdiensten

Een storingsmonteur heeft een bestelauto (Volkswagen Transporter) tot zijn beschikking voor zogenaamde 24-uursdiensten. De kilometers die worden gemaakt voor een oproep worden gezien als zakelijke kilometers. De werkgever van de servicemonteur heeft de volgende verklaring afgelegd:

 • Hierbij bevestigen wij dat u vanaf 2006 voor [A] een 24-uurs storingsdienst (openbare verlichting regio Noord-Holland) draait en dat wij u hiervoor een bedrijfsauto ter beschikking hebben gesteld welke dus 24 uur per dag beschikbaar moet zijn voor dit werk. Daarnaast bent u in het bezit van een privé-auto.

Aard en inrichting bestelbus

De Volkswagen Transporter heeft voorin 2 stoelen. De vraag is of er sprake is van een bestelauto die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer. De rechter overweegt het volgende:

 1. Het Hof stelt voorop dat de beoordeling van de vraag of de auto door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen, niet dient te geschieden aan de hand van het daadwerkelijke gebruik van de auto door de desbetreffende belastingplichtige, maar aan de hand van de aard en de inrichting van de auto.
 2. Anders dan de inspecteur ter zitting in hoger beroep heeft verdedigd, behoeven de omstandigheden dat in de bestuurderscabine van de auto een tweede stoel aanwezig is en in die cabine geen voorzieningen zijn aangebracht die zijn gericht op het vervoer van goederen, er op zichzelf niet aan in de weg te staan dat de auto door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen (vgl. onder meer HR 29 mei 2009, nr. 43.602, BNB 2009/217 en HR 18 september 2009, nr. 08/00707, BNB 2009/282).
 3. Indien de tweede stoel kan worden toegerekend aan – in functie staat van – de uit de aard of inrichting van de auto blijkende werkzaamheden, kan de bestelauto die naast de bestuurdersstoel nog een stoel heeft, kwalificeren voor de uitzondering van het derde lid van artikel 13bis, derde lid, Wet LB. Dit kan het geval zijn indien de aard van de werkzaamheden in het algemeen meebrengt dat in de auto plaats nodig is voor een bijrijder (bijvoorbeeld vanwege de noodzakelijke hulp bij laden en lossen).
 4. Ook kan hiervan sprake zijn indien de uit de aard of inrichting van de auto blijkende werkzaamheden in het algemeen meebrengen dat de daardoor veroorzaakte stank en / of vervuiling veroorzaken dat de auto (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen.
 5. De auto is ook nog door de rechter bekeken (na afloop van de zitting op 27 februari 2013). Toen bleek dat de bestuurderscabine is afgesloten en dat er speciale stellages in de auto zijn aangebracht. In de auto zijn geen extreme geuren. De auto is niet (extreem) vuil waardoor kleding vies zou worden.
 6. Conclusie: normale auto !

Noot fiscaal jurist over bestelauto

Naast een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik zijn er gelukkig ook nog een paar alternatieve oplossingen.

 • De bestelauto kan naar aard en inrichting niet privé worden gebruikt en is uitsluitend geschikt voor zakelijk gebruik, wij overleggen dit veelal met de Belastingdienst.
 • Er is een schriftelijk verbod om privé met de bestelauto te rijden. Een voorbeeldovereenkomst treft u hier aan.
 • De bestelauto kan buiten de werktijden niet worden gebruikt (staat achter slot en grendel).
 • De bestelauto wordt doorlopend afwisselend gebruikt door meerdere bestuurders, het privégebruik wordt dan door de werkgever afgekocht voor € 300 (eindheffing) per jaar.

Jurisprudentie over bestelauto's die uitsluitend geschikt zijn voor zakelijk gebruik

 1. Grote bestelauto met stelling: een bloemenhandelaar met een auto die niet in de 'gewone parkeergarage' past, met een stelling in de laadruimte, is een bedrijfsauto. De auto had 2 zitplaatsen. Hoge Raad 29 mei 2009 met rolnummer 43206.
 2. Lange bestelauto: een lange bestelauto (ruim 5 meter) met 3 zitplaatsen is een bedrijfsauto. De auto had een lange laadvloer voor tapijt en stellingen voor lijm, etc. De auto is zeer geschikt voor het doel waarvoor deze is aangekocht (aard en inrichting). Gerechtshof Arnhem 27 april 2010 met rolnummer 09/00296.
 3. Normale bestelauto: een stukadoor met een bus (1 stoel en bankje) en geen voorzieningen in de laadruimte was een bestelauto. Hoge Raad 18 september 2009 met rolnummer 08/00707.
 4. Stinkende auto: een schilder rijdt een Renault Kangoo met een bak die enkel door een specialist kan worden verwijderd en daarnaast stinkt de auto naar verf. Gerechtshof Amsterdam 9 februari 2010 met rolnummer 08 /01137.
 5. Pechhulp en service: een verlengde VW Transporter die is ingericht voor pechhulp (met stoel / bankje voorin) is een bedrijfsauto. Hierbij speelde mee dat er een overeenkomst was tussen werknemer en werkgever (privégebruik verboden). Rechtbank Leeuwarden 29 oktober 2010 met rolnummer 10/691.

Als u in de praktijk met een conflict te maken krijgt, moet u dus het volgende aantonen

 • De auto is uitermate geschikt voor uw bedrijf.
 • De reden voor de extra zitplaatsen heeft nut binnen uw bedrijf.
 • U heeft privé een prima auto om mee te rijden.
 • Met de auto wordt niet privé gereden, woon-werk is toegestaan.
 • De auto is privé lastiger te gebruiken, bijvoorbeeld door de lengte of hoogte.
 • Auto staat in het weekend (en niet werktijden) achter slot en grendel (mits mogelijk).

Speciale regeling afwisselend gebruik

Als de bestelauto vanwege de aard van het werk doorlopend afwisselend door 2 of meer werknemers wordt gebruikt, dan wordt het privégebruik belast door middel van een eindheffing van € 300 bij de werkgever (voor de liefhebber artikel 31 lid 1 sub e sub 1 wet loonbelasting). Er is geen kilometeradministratie nodig, bewijslast rust bij de werkgever. Een overzicht van de werknemers die in de auto hebben gereden is wenselijk.

De bestelauto kan privé niet gebruikt worden

Naast de genoemde verklaring uitsluitend zakelijk gebruik zijn er gelukkig ook nog een paar alternatieve oplossingen.

 • De bestelauto kan naar aard en inrichting niet privé worden gebruikt en is uitsluitend geschikt voor zakelijk gebruik, wij overleggen dit veelal met de Belastingdienst.
 • Er is een schriftelijk verbod om privé met de bestelauto te rijden. Een voorbeeldovereenkomst treft u hier aan.
 • De bestelauto kan buiten de werktijden niet worden gebruikt (staat achter slot en grendel).
 • De bestelauto wordt doorlopend afwisselend gebruikt door meerdere bestuurders, het privégebruik wordt dan door de werkgever afgekocht voor € 300 (eindheffing) per jaar.

Bron privégebruik bestelauto

Gerechtshof Amsterdam d.d. 16 mei 2013.

Hoge Raad d.d. 14 februari 2014.

Meer weten van prive gebruik bij 24 uurs dienst

Deel deze pagina

Laatste update op 23-01-2017
Artikel gemaakt op 24-02-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Prive gebruik bij 24 uurs dienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap