Volg ons op:

Twitter Updates

Private investeerders in de zorg en fiscus

Het adviseren van investeerders in de zorg komt steeds vaker voor. In 2013 en 2014 zal dit nog meer voorbij komen. De regering heeft in 2012 aangekondigd dat het investeren in de zorg moet worden geregeld en dat winstuitkeringen door zorginstellingen, de zogenaamde cure-sector, mogelijk moet worden. Het gaat hierbij om investeringen in onder meer ziekenhuizen en overige ZBC's (zelfstandige behandelcentra). Het wetsvoorstel (Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ)) ligt bij de Kamer en zal er in 2013 wel doorheen rollen. Het moet voor investeerders mogelijk worden om te participeren in de zorg via risicodragend vermogen, vanaf dat moment zijn winstuitkeringen dus mogelijk.

Voor welke zorg is investeren mogelijk?

Het moet gaan om medische-specialistische zorg, dit mag duidelijk zijn. Aan de volgende instellingen kunt u denken:

Voorwaarden welke worden verbonden aan een winstuitkering

De huidige rechtsvorm is vaak een stichting, deze kan geen dividend of winst uitkeren. De rechtsvorm moet derhalve zijn:

Er moet een kwaliteitstoetsing plaatsvinden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Op basis van dit onderzoek moet er een goedkeurende beschikking worden afgegeven. Hierin bestaat wel een risico, de kwaliteitstoets kan pas na ongeveer 4 jaar (3 jaar en 10 maanden). Bij het uitkeren van dividend via een B.V. gelden sinds 2012 allerlei regels. Los van deze regels moet het bestuur en de Raad van Toezicht (of toezichthouder) een goedkeurende verklaring geven op grond waarvan een dividenduitkering mogelijk zou zijn, hierbij is de solvabiliteit van de zorginstelling van essentieel belang. De dividenduitkering moet worden terugbetaald als deze in strijd met de wet is uitgekeerd. Er mag geen winstuitkering worden gedaan indien:


Winsten mogen altijd worden uitgekeerd indien:

Investeren in een bedrijf dat geen winstbelasting hoeft te betalen

Investeren in een zorgbedrijf is aantrekkelijk, het bedrijf hoeft namelijk geen winstbelasting te betalen. Het rendement kan hierdoor 20 tot 25% hoger zijn. De vrijstelling voor de omzetbelasting blijft ook behouden, het is hierbij echter van belang om goed op te letten bij de soort prestatie welke wordt verricht (zoals management fee en intercompany pricing).


Auteur(s) van private investering in zorg en fiscus


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 03-03-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 02-09-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen