print sitemap zoeken disclaimer contact

Private investeerders in de zorg en fiscus

Het adviseren van investeerders in de zorg komt steeds vaker voor. In 2013 en 2014 zal dit nog meer voorbij komen. De regering heeft in 2012 aangekondigd dat het investeren in de zorg moet worden geregeld en dat winstuitkeringen door zorginstellingen, de zogenaamde cure-sector, mogelijk moet worden. Het gaat hierbij om investeringen in onder meer ziekenhuizen en overige ZBC's (zelfstandige behandelcentra). Het wetsvoorstel (Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ)) ligt bij de Kamer en zal er in 2013 wel doorheen rollen. Het moet voor investeerders mogelijk worden om te participeren in de zorg via risicodragend vermogen, vanaf dat moment zijn winstuitkeringen dus mogelijk.

Voor welke zorg is investeren mogelijk?

Het moet gaan om medische-specialistische zorg, dit mag duidelijk zijn. Aan de volgende instellingen kunt u denken:

 • AWBZ zorg, mits de functie meer is dan enkel verblijven, bijvoorbeeld AWBZ zorg met verblijf en zorgfunctie, edoch dan de zorgfunctie in een aparte rechtspersoon;
 • ziekenhuizen, met uitzondering van academische ziekenhuizen;
 • zorginstellingen met een Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en met winstoogmerk.

Voorwaarden welke worden verbonden aan een winstuitkering

De huidige rechtsvorm is vaak een stichting, deze kan geen dividend of winst uitkeren. De rechtsvorm moet derhalve zijn:

 • B.V. (pas op met voorwaarden dividend uitkeren);
 • N.V.;
 • coöperatie.

Er moet een kwaliteitstoetsing plaatsvinden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Op basis van dit onderzoek moet er een goedkeurende beschikking worden afgegeven. Hierin bestaat wel een risico, de kwaliteitstoets kan pas na ongeveer 4 jaar (3 jaar en 10 maanden). Bij het uitkeren van dividend via een B.V. gelden sinds 2012 allerlei regels. Los van deze regels moet het bestuur en de Raad van Toezicht (of toezichthouder) een goedkeurende verklaring geven op grond waarvan een dividenduitkering mogelijk zou zijn, hierbij is de solvabiliteit van de zorginstelling van essentieel belang. De dividenduitkering moet worden terugbetaald als deze in strijd met de wet is uitgekeerd. Er mag geen winstuitkering worden gedaan indien:

 • rijksgaranties zijn verstrekt;
 • steun van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteiten) is ontvangen;
 • als een sanctie in het kader is van de WCZ door de NZA.


Winsten mogen altijd worden uitgekeerd indien:

 • sprake is van een maatschap van specialisten die arbeid inbrengen in bijvoorbeeld een maatschap of commanditaire vennootschap;
 • voor bepaalde vaak extramurale GGZ-instellingen;
 • voor GGZ-instellingen met een verblijf dat korter is dan 12 maanden welke wordt betaald of gefinancierd vanit de Zvw (Zorgverzekeringswet);
 • een B.V. met 1 eigenaar / directeur (DGA) die beroepsmatig zelf zorg heeft verleend.

Investeren in een bedrijf dat geen winstbelasting hoeft te betalen

Investeren in een zorgbedrijf is aantrekkelijk, het bedrijf hoeft namelijk geen winstbelasting te betalen. Het rendement kan hierdoor 20 tot 25% hoger zijn. De vrijstelling voor de omzetbelasting blijft ook behouden, het is hierbij echter van belang om goed op te letten bij de soort prestatie welke wordt verricht (zoals management fee en intercompany pricing).

Deel deze pagina

Laatste update op 02-09-2013
Artikel gemaakt op 03-03-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Zorginstellingen en fiscus Private investering in zorg en fiscus

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap