print sitemap zoeken disclaimer contact

Pro forma bezwaarschrift belastingdienst

Als u het niet eens bent met een aanslag dan kunt u bezwaar maken bij de Belastingdienst. U kunt dit via een brief vormgeven maar ook via de internetsite van de belastingdienst (dus online). Voor deze digitale route heeft u een digid nodig. U kunt bij uw bezwaarschrift ook bijlagen toevoegen in de portal. U kunt dit ook uitbesteden aan een gemachtigde. U moet dan digitaal (met digid) een machtiging verstrekken (lees meer). De basis ingredienten voor een bezwaarschrift staan in onderstaand voorbeeld opgenomen, de belangrijkste zijn:

  • datum bezwaarschrift
  • uw naam en adres
  • aanslagnummer waartegen u bezwaar wilt maken
  • standpunt van u
  • standpunt van de belastingdienst
  • reden van uw bezwaar

U bent niet verplicht om uw emailadres of telefoonnummer op te nemen.

Wat als er een boete door de belastingdienst is opgelegd

Maakt apart bezwaar tegen de boete in uw aanslag of neem dit op in uw bezwaarschrift. Vraag tevens direct inzage in uw dossier bij de belastingdienst. Voorbeeld bezwaarschrift kunt u hier vinden.

Bezwaarschrift tegen heffing box 3

Als u box 3 heffing moet betalen is het verstandig om een bezwaarschrift in te dienen. Een voorbeeld bezwaarschrift kunt u hier vinden. Ook het huidige box 3 stelsel (periode 2017-2022) zal vermoedelijk niet rechtsgeldig zijn (artikel)

Wat gebeurt er nadat u bezwaar hebt gemaakt?

U krijgt meestal binnen 2 - 3 weken een ontvangstbevestiging. Vervolgens zal de belastingdienst binnen enkele maanden (meestal 3 maanden) een beslissing nemen. Als de belastingdienst meer tijd nodig zou hebben krijgt u hierover een bericht. U kunt online bekijken of het bezwaarschrift is binnengekomen en wat de status is.

Wanneer heb ik recht op dossierinzage

U kunt uw fiscale dossier bij de belastingdienst inzien. Dit is verstandig omdat u hierdoor uw standpunten beter kunt motiveren. Als u verzoekt om een hoorzitting krijgt u voordien ook het recht om uw dossier in te zien (artikel). Als u dossier niet volledig is kan dit verstrekkende gevolgen hebben (artikel) 

Voorbeeld pro forma bezwaarschrift belastingdienst

AANGETEKEND

Belastingdienst Regio _______________
Kantoor _______________
Postbus ___

Plaats _______________ Datum __ - __ - ___


Onderwerp: pro forma bezwaarschrift tegen aanslag .......... ten name van de heer / mevrouw _______________, wonende aan de _______________ __ te _______________(aanslagnummer _______________)


Weledelgestrenge heer, vrouwe,

Hierbij maak ik pro forma bezwaar tegen in hoofde genoemde aanslag.........Ik verzoek u mij een nadere termijn te stellen waarbinnen ik het bezwaar moet motiveren.  

Feiten

De aanslag, kenmerk _______________ (dagtekening __ - __ - ___) is opgelegd naar aanleiding van ................ Ik ben het hier niet mee eens maar moet hiervoor nog feiten en omstandigheden verzamelen.

Ontvankelijk

De aanslag is gedagtekend __ - __ - ___ en dit prof forma bezwaarschrift is ingediend op __ - __ - ___. Het bezwaarschrift is hiermee tijdig en ontvankelijk, hoewel deze nog gemotiveerd moet worden.

Mediation

Als u het niet met mijn bezwaren eens bent, doe ik hierbij alvast een beroep op de mogelijkheden van mediation. Omdat dit op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, kan ik u niet verplichten. Volgens de staatssecretaris (brief 8 april 2005, DBG 2005 - 01109) heeft in 80% van de gevallen mediation een positief effect. Dit instrument is dan ook - bij afwijzing van mijn bezwaren - een goede oplossing. Het heeft mijn voorkeur om te werken met een externe mediator.

Uitstel van betaling

In dit kader verzoek ik u om uitstel van betaling tot het moment dat u op dit verzoek heeft beslist. In dit kader verzoek ik om uitstel van betaling voor een bedrag van € _________, zijnde het belastingbedrag samenhangende met mijn bezwaren. Het door mij verschuldigde bedrag van € _________ wordt voor __ - __ - ___ (reguliere betaaldatum) voldaan. Ik verzoek u het uitstelverzoek - indien nodig - door te geleiden naar de invorderaar.

Noot: Er bestaat een mogelijkheid dat de Belastingdienst rente gaat rekenen over het niet betaalde bedrag.

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken. Ik verneem dan graag vóór het horen schriftelijk uw argumenten en motivatie waarom u niet voornemende bent om (volledig) aan mijn bezwaren tegemoet te komen.

Dossierinzage

Ik verzoek u om inzage in mijn dossier, wanneer kan dit plaatsvinden? Als uit deze dossierinzage informatie volgt die mijn bezwaren kunnen complementeren, dan verzoek ik u mij toe te staan deze alsnog aan te vullen. Voor de formele gang kunt u dit bezwaarschrift dan aanmerken als pro forma bezwaarschrift.

Ontvangstbevestiging

Deze brief wordt u per reguliere post toegestuurd. Ik verzoek u mij de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen binnen een periode van 14 dagen. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag.


Hoogachtend,

Noot

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor mogelijke fiscale consequenties van dit antwoord omdat u (nog) geen klant bent. De aard van de vraagstelling via onze infomail brengt bovendien met zich mee dat niet het gehele feitencomplex bij ons bekend is.

Fiscale procedure tegen de belastingdienst? Vraag vrijblijvende offerte

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 03-10-2023
Artikel gemaakt op 03-10-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Bezwaarschriften Pro forma bezwaarschrift

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap