print sitemap zoeken disclaimer contact

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het conceptvoorstel Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (Wet BAZ) ter internetconsultatie aangeboden.  Het wetsvoorstel is onderdeel van het zogenoemde Pensioenakkoord.

Met de introductie van de Wet BAZ wordt de kring van verzekerden die verplicht enige vorm van verzekering voor arbeidsongeschiktheid moet afsluiten aanzienlijk vergroot. Al eerder bestonden dergelijke verplichtingen/voorzieningen voor zelfstandigen; tot 2004 via de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ).

Inhoud van de voorgestelde regeling

Het concept-wetsvoorstel ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • De verzekering is verplicht voor alle zelfstandigen die voor de inkomstenbelasting ‘winst uit onderneming’ genieten.
  De kring van verzekerden is daardoor ‘beperkt’. Degenen die als freelancer ‘resultaat uit werkzaamheid’ genieten, maar ook directeuren-grootaandeelhouders vallen niet onder het bereik van de voorgestelde verzekering.
 • Er geldt een wachttijd van een jaar. Na dit jaar komt de zelfstandige in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  Deze wachttijd is behoorlijk lang. Indien de overheid meent een verplichte verzekering te moeten opdringen, is onbegrijpelijk dat de uitkering niet eerder ingaat.
 • De zelfstandige krijgt de arbeidsongeschiktheidsuitkering alleen als hij door ziekte niet in staat is om het minimumloon te verdienen.
 • De uitkering is 70% van de winst vóór arbeidsongeschiktheid, tot maximaal het minimumloon.
  De premie is weliswaar niet zo hoog (zie hierna), maar de uitkering is dat zeker ook niet.
 • De (fiscaal aftrekbare) premie bedraagt circa 6,5% van de winst uit onderneming, tot maximaal ongeveer € 195 per maand.
  De hoogte van de premie is vergelijkbaar met eerdere (WAZ) en soortgelijke (Wia) regelingen.
 • Er komt een ‘opt-out’ voor zelfstandigen die zich privaat verzekeren of al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben.
Voor deze opt-out geldt wel een aantal voorwaarden:
 • De hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid is niet lager zijn dan die op grond van de Wet BAZ.
 • De premie is (minimaal) gelijk aan die van de Wet BAZ.
 • De verzekering loopt tot de AOW-leeftijd.

Bronnen

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-61e104fe-06a7-42df-84dd-37ff6ccd88a3/pdf

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-61e104fe-06a7-42df-84dd-37ff6ccd88a3/pdf

https://www.internetconsultatie.nl/wetbasisverzekeringarbeidsongeschiktheidzelfstandigen/b1

Keer een fiscale APK van uw onderneming? Gebruikt u alle aftrekposten optimaal?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2024
Artikel gemaakt op 11-07-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Ondernemer en belastingen Verplichte AOV verzekering zelfstandigen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap