print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak

Mercedes Sprinter is bestelbus, geen bijtelling

De heer X is tapijtlegger en heeft voor zijn werk een hoge Mercedes Benz Sprinter (voor de liefhebber: type 906). De heer X heeft geen kilometeradministratie bijgehouden omdat hij van mening is dat dit een echte bestelbus is (en geen personenauto). De Rechtbank denkt hier anders over, gevolg bijtellen en belasting betalen. Het Gerechtshof is het met de heer X eens, geen bijtelling omdat de bus enkel geschikt is voor vervoer van goederen.

Uitspraak bestelauto voor goederen vervoer

De Rechtbank en het Gerechtshof (met 80a RO bevestiging Hoge Raad) zijn van mening dat de Land Cruiser (cataloguswaarde € 94.000) waar de directeur groot aandeelhouder (DGA) van een tuinbouwbedrijf in rond heeft gereden niet uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen. Uit foto's volgt dat de Land Cruiser niet beschikt over een bijzondere inrichting met het oog op het vervoer van goederen en daarnaast 5 volwaardige zitplaatsen heeft. Fiscaal moet over een bestelauto gewoon worden bijgeteld, tenzij de auto door haar aard en inrichting uitsluiten (of nagenoeg uitsluitend) geschikt is voor vervoer van goederen (de wet) :

 • Uit artikel 13bis, eerste lid, van de Wet LB volgt dat indien aan een werknemer een auto ter beschikking wordt gesteld, deze auto ook wordt geacht voor privédoeleinden ter beschikking te staan. In dat geval wordt een percentage van de catalogusprijs van de auto tot het loon van de werknemer gerekend. Dit is slechts anders indien blijkt dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden wordt gebruikt. Op grond van artikel artikel 13bis, vijfde lid, van de Wet LB wordt onder auto onder meer niet verstaan een bestelauto die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijkt te zijn voor vervoer van goederen.

In een bestelauto voor vervoer van goederen mag ook een bijrijderstoel zitten (Hoge Raad 2009). Deze Land Cruiser beschikte echter niet over een dusdanig bijzondere inrichting waardoor deze nagenoeg uitsluitend geschikt zou zijn voor vervoer van goederen, sterker nog er zitten 5 zitplaatsen in en vrijwel geen bijzondere inrichtingszaken. Wellicht had de DGA een beroep kunnen doen op de wisselend gebruik regeling, maar hiervoor ontbreken de feiten in de uitspraak. Al met al, pas op bij het gebruik van een bestelauto (vroeger: grijskenteken auto), deze worden redelijk gelijk behandeld met een gewone auto. Tenzij....

Naheffing DGA met bestelauto

Volgens de rechtbank (december 2023) kon de DGA vrij beschikken over een bestelauto (met bijrijdersstoel). Er is geen kilometeradministratie en er is niet gekozen voor de zogenaamde 300 euro regeling. Er is een overeenkomst met een verbodsbepaling (om prive te rijden) maar hierop heeft vrijwel geen controle plaatsgevonden en er zijn ook geen sancties opgelegd bij overtredingen. Ook is de bestelauto niet uitsluitend geschikt voor zakelijk gebruik, tenminste dit wordt niet aangetoond door de DGA. De bestelauto (een Ssangyong Koranda) staat ter beschikking, er is geen kilometeradministratie, geen GPS installatie en dus moet er worden bijgeteld over 2016 tot en met 2019.

Wat brengt de DGA nog in?

 • De stelling van de DGA dat de bestelauto alleen voor zakelijke doeleinden (zoals storingsdiensten) wordt gebruikt (en kan worden gebruikt) mag hem niet baten.
 • Ook stelt de DGA nog dat er een overeenkomst is gesloten tussen hem en de BV waaruit volgt dat het verboden is om prive in de bestelauto te rijden. Deze stelling gaat niet goed omdat de DGA bij de rechter erkent dat hij altijd de sleutels van de bus bij zich had en de bus vaak bij zijn woonadres stond. En dat er geen controle wordt gehouden op de gesloten overeenkomst. In samenhang gezien heeft de DGA dan de beschikkingsmacht over de bestelauto (zie Hoge Raad 22 januari 2016 ECLI:NL:HR:2016:81).
 • De uitzondering "de bestelauto is door haar aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen (artikel 13 bis 5e lid (wettekst 2019) is niet van toepassing. De DGA stelt nog dat het 20 minuten duurt om alle materialen eruit te halen en dat hierdoor prive gebruik niet logisch en praktisch is, dit is flauwekul aldus de rechter. Ook doorlopend afwisselend gebruik wordt niet aangetoond.
 • De bijrijdersstoel wordt nooit gebruikt omdat hier materialen op liggen, stelt de DGA nog. Ook dit is geen argument, de stoel is er en kan eenvoudig worden gebruikt, aldus de rechter. Een bijrijdersstoel hoeft volgens de Hoge Raad niet altijd een probleem te zijn (lees meer)

De 50% boete gaat wel in de prullenbak omdat de voorwaardelijke opzet niet overtuigend door de inspecteur wordt aangetoond (Hoge Raad d.d. 8 april 2022 ECLI:NL:HR:2022:526, overtuigend aantonen is de norm . Dat de regels inzake een bijtelling voor iedereen helder zijn vorm - volgens de rechtbank - nog geen bewijs. Ook wordt niet aangetoond dat de werkgever (de holding) bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat er te weinig belasting zou worden gegeven. Rechtbank Zeeland West Brabant 14 december 2023 ECLI:NL:RBZWB:2023:8754

Nieuws bestelauto 2024

Sinds enkele jaren is er een subsidieregeling voor uitstootvrije bestelauto's of bestelbussen, zoals elektrische bestelbussen.  De subsidie is 10% van de nieuwprijs met een maximum van € 5.000. Vergeet ook de milieuinvesteringsaftrek niet.

Er gelden wel voorwaarden:

 1. De minimale actieradius moet dan wel 100 kilometer zijn.
 2. Er komt wel een maximum van 300 bestelbussen per bedrijf.
 3. U moet zijn inschreven bij de kamer van koophandel in Nederland
 4. Regeling geldt voor ZZPers, eenmanszaken, VOF, BV's etc.
 5. Bij doorverkoop binnen 3 jaar moet een evenredig deel van de subsidie worden terugbetaald.

Er komt ook nog een regeling voor schone vrachtwagens. Er is maximaal € 22 miljoen beschikbaar, de verwachting is dat de pot geld snel leeg is. Meer informatie treft u hier aan.

De fiscale procedure over de bestelbus

Het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden deed in februari 2014 een heldere uitspraak over een bestelauto.

 • De heer X heeft een eenmanszaak.
 • De heer X verkoopt vloerbedekking en legt deze netjes bij zijn klanten en klanten van opdrachtgevers.
 • Er wordt bij de heer X een boekenonderzoek ingesteld (steekproef).
 • De heer X gebruikt voor zijn werkzaamheden 3 bestelauto's.
 • Er wordt geen kilometeradministratie bijgehouden voor de bestelauto's.
 • In geschil is de navorderingsaanslag inkomstenbelasting over 2010 ad ongeveer € 12.000.
 • De Rechtbank is het met de inspecteur eens: "bijtellen".
 • De heer X rijdt met name in een Mercedes Sprinter van het type 906, een bijzonder hoge bus met schappen (op maat gemaakt). De laadruimte is speciaal geschikt voor het vervoer van rollen tapijt.
 • Het Gerechtshof is het met de heer X eens en niet met de inspecteur (en Rechtbank). De verlengde en extra hoge Mercedes is, gelet op de uiterlijke verschijning, de inrichting (schappen), uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen. Het maakt hierbij niet uit dat er ook nog extra mensen in de bus kunnen plaatsnemen, dit is immers voor het werk soms noodzakelijk.

De inspecteur beroept zich nog op interne compensatie (meerdere bussen, waarvan 1 bus niet aan de voorwaarden voldeed), hierover wordt hij deels in het gelijk gesteld. Er wordt uiteindelijk over ruim € 3.000 bijgeteld.

Noot fiscaal jurist (fiscaliteit en bestelbus)

De procedure is zorgvuldig gevoerd. De heer X en zijn fiscaal jurist waren bij de zitting aanwezig en de heer X heeft diverse foto's van de auto aan het Gerechtshof verstrekt. Daarnaast heeft de heer X tijdens de zitting duidelijk en stellig de auto en zijn werkzaamheden omschreven. De auto is - in verband met het tapijt - ruim 7 meter lang en 3 meter hoog. Er zitten speciale schappen in de bus en privégebruik is niet praktisch of logisch. De omstandigheid dat de bestelauto ook kan worden gebruikt voor privévervoer van goederen of personen sluit niet uit dat sprake is van een bestelauto in de hier bedoelde zin (vergelijk o.a. Hoge Raad 29 mei 2009, nr. 43 602, ECLI:NL:HR:2009:BB3475, BNB 2009/217 en Hoge Raad 13 juli 2012, nr. 11/05016, ECLI:NL:HR:2012:BX0920, BNB 2012/269). Voor de Mercedes Sprinter en de Mercedes Vito moet wel een (gedeeltelijke) bijtelling worden toepgepast, dit is jammer. De belastingplichtige krijgt ook nog een proceskostenvergoeding van ongeveer € 2.000.

Bron bestelauto en belastingen

Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden d.d. 18 februari 2014 (ECLI NL RBGEL 2013 6).

Vereenvoudigde rittenadministratie bestelbus

Deel deze pagina

Laatste update op 04-01-2024
Artikel gemaakt op 05-03-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Mercedes sprinter is bestelauto

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap