print sitemap zoeken disclaimer contact

Voorzieningen

Binnen de B.V. wordt het tarief voor de vennootschapsbelasting lager, winsten moeten dus worden uitgesteld. U kunt winsten uitstellen door het opnemen van voorzieningen, dit is maatwerk. U kunt denken aan de volgende voorzieningen:

 1. Dubieuze debiteuren: debiteuren die waarschijnlijk niet gaan betalen.
 2. Sabbatical leave: bij reguliere werknemers.
 3. Adviseurskosten.
 4. Jubileum van personeelslid.
 5. WAO in eigen beheer: mits u eigen risicodrager bent en werknemer voor einde van het jaar arbeidsongeschikt is geraakt.
 6. Reorganisatie.
 7. Integratiekosten.
 8. Loondoorbetaling na ontslagdatum.
 9. Groot onderhoud aan bijvoorbeeld uw bedrijfspand.
 10. Garanties en service aan reeds geleverde producten.
 11. Voorziening openstaande vakantiedagen en vakantiegeld.

Voorziening wel voldoende onderbouwen

Een gevormde voorziening moet wel voldoende worden onderbouwd. Bijvoorbeeld een voorziening voor groot onderhoud, garantie maar ook voor vakantiedagen moet worden voorzien van een specificatie, notulen, offerte, etc. Zie hiertoe ondermeer een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden d.d. 30 november 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:11109) en procedure bij het Gerechtshof Amsterdam d.d. 10 maart 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:BQ0143). Goed koopmansgebruik eist dat een aftrekpost of voorziening met feiten wordt onderbouwd, dit moet de belastingplichtige aannemelijk maken. Er geldt een vrije bewijsleer edoch dit wil niet zeggen dat een korte notitie voldoende is.

Vragen over voorzieningen?

Vul uw naam en e-mail in en wij nemen contact met u op.

Meer weten van fiscale voorzieningen

Deel deze pagina

Laatste update : 21-03-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Archief Fiscaal nieuws 2009 Eindejaarstips 2009 Eindejaarstips voor bedrijven Fiscale voorzieningen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap