print sitemap zoeken disclaimer contact

Regering wil de bedrijfsopvolgingsfaciliteit aanpakken

De Staatssecretaris (de heer Wiebes) heeft in een brief (fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer) een mededeling gedaan omtrent de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit. In deze brief d.d. 25 april 2014 geeft hij het voornemen aan om te bekijken of de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteit moet worden aangepast. De meest voor de hand liggende aanpassingen zijn:

  • Lagere vrijstelling (percentage).
  • Betalingsregeling voor erfbelasting / box 2 heffing.
  • Aanpassing faciliteit conform onderstaande arresten Hoge Raad.

De bedrijfsopvolgingsregeling blijft in 2017 nog bestaan, handelen is wel noodzakelijk.

Bedrijfsopvolging in 2023 gunstiger

Opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn minder belasting kwijt over deze verkrijging. De vrijstelling is in 2023 verhoogd van € 1.134.403 (2022) tot € 1.205.871 (2023). Tot zo'n € 1,2 miljoen is de erfenis of schenking dus belastingvrij, boven de grens is 83% van de waarde vrijgesteld voor belastingheffing. De opvolger moet de onderneming wel 5 jaar voortzetten en moet het om een echt bedrijf (materiële  onderneming) gaan. De BOR wordt in 2023 of 2024 aangepast (minder gunstig). 

Bedrijfsopvolging is geen discriminatie

Op 22 november 2013 heeft de Hoge Raad in een arrest (in totaal vijf arresten) bepaald dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet in strijd is met het discriminatieverbod (artikel 26 IVBPR / artikel 14 EVRM).

Noot fiscaal jurist

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is een uiterst gunstige regeling om bedrijven zonder heffing van schenkbelasting / erfbelasting en box 2 heffing over te dragen aan bijvoorbeeld de volgende generatie (kinderen). Een aanpassing van de regeling (meer erfbelasting of box 2 heffing betalen) lijkt dan ook voor de hand te liggen. Omdat terugwerkende kracht niet logisch lijkt, is het verstandig om bestaande aanvragen zo spoedig als mogelijk is af te ronden. Het Ministerie van Financiën heeft al aangegeven dat een aanpassing tijdens deze kabinetsperiode niet zal plaatsvinden, we hebben dus nog even tijd.

Bron bedrijfsopvolging wordt afgeschaft?

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer d.d. 25 april 2014.

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2023
Artikel gemaakt op 30-04-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Bedrijfsopvolging Regering wil bedrijfsopvolgingsfaciliteit aanpakken

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap