print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Bedrijfsopvolging Regering wil bedrijfsopvolgingsfaciliteit aanpakken

Regering wil de bedrijfsopvolgingsfaciliteit aanpakken

De Staatssecretaris (de heer Wiebes) heeft in een brief (fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer) een mededeling gedaan omtrent de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit. In deze brief d.d. 25 april 2014 geeft hij het voornemen aan om te bekijken of de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteit moet worden aangepast. De meest voor de hand liggende aanpassingen zijn:

  • Lagere vrijstelling (percentage).
  • Betalingsregeling voor erfbelasting / box 2 heffing.
  • Aanpassing faciliteit conform onderstaande arresten Hoge Raad.

De bedrijfsopvolgingsregeling blijft in 2017 nog bestaan, handelen is wel noodzakelijk.

Bedrijfsopvolging is geen discriminatie

Op 22 november 2013 heeft de Hoge Raad in een arrest (in totaal vijf arresten) bepaald dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet in strijd is met het discriminatieverbod (artikel 26 IVBPR / artikel 14 EVRM).

Noot fiscaal jurist

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is een uiterst gunstige regeling om bedrijven zonder heffing van schenkbelasting / erfbelasting en box 2 heffing over te dragen aan bijvoorbeeld de volgende generatie (kinderen). Een aanpassing van de regeling (meer erfbelasting of box 2 heffing betalen) lijkt dan ook voor de hand te liggen. Omdat terugwerkende kracht niet logisch lijkt, is het verstandig om bestaande aanvragen zo spoedig als mogelijk is af te ronden. Het Ministerie van Financiën heeft al aangegeven dat een aanpassing tijdens deze kabinetsperiode niet zal plaatsvinden, we hebben dus nog even tijd.

Bron bedrijfsopvolging wordt afgeschaft?

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer d.d. 25 april 2014.


Meer weten van regering wil bedrijfsopvolgingsfaciliteit aanpakken


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Bedrijfsopvolging Regering wil bedrijfsopvolgingsfaciliteit aanpakken

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap