print sitemap zoeken disclaimer contact

Voetbal en fiscus

Snoepreis naar de WK, de bobotax

De WK of EK Voetbal is een mooi evenement. Veel bedrijven gaan naar dit evenement en sponsoren dan de kaarten en het verblijf. Een kaartje voor de voorrondes kost € 100 en hiervoor werd € 1.000 geboden. Als u als sponsor een kaartje geeft aan uw klant, let dan op de fiscale gevolgen. Als u een kaartje krijgt, bel dan even met de sponsor: wie gaat belasting betalen, u of de sponsor?

Basis

Als een bedrijf een kaartje voor het theater, voetbal of een concert aan een klant of relatie geeft zonder dat dit een zakelijk karakter heeft, moet wellicht belasting worden betaald over de waarde van het kaartje. Zo wordt een snoepreisje soms toch nog duur. De belasting wordt soms geheven bij de klant of relatie, maar het bedrijf kan ook de belasting afdragen (eindheffing). Loonheffing geldt eigenlijk alleen bij een werkgever- / werknemerrelatie. Bij klanten en relaties wordt het begrip 'dienstbetrekking' dus uitgebreid.

Wat is van belang?

Er moet als eerste worden beoordeeld of er een bron van inkomen is voor de ontvanger. Vervolgens kan het zijn dat deze bron is vrijgesteld (bijvoorbeeld zakelijk gebruik). Als hiervan geen sprake is, komen we pas toe aan de wijze van heffing (veelal eindheffing).

De bron is de eerste en veelal belangrijkste stap. Als voorbeeld: een klant werkt bij de ABN AMRO Bank en krijgt een kaartje van de directie van een verzekeraar. Het gaat hier niet om een arbeidsprestatie van de klant maar om relatiemanagement van de bank. Van inkomen bij de klant is dan niet snel sprake. Van een arbeidsprestatie is wel sprake als een ober een fooi van een klant krijgt, de fooi hangt samen met zijn arbeidsprestatie als ober, hier speelt het beloningselement een rol.

Eindheffing

De eindheffing is een simpele oplossing voor een bedrijf (werkgever) om over bepaalde (loon)bestanddelen belasting te betalen. De waarde van het kaartje moet worden verhoogd met de belasting hierover, bruteren noemen we dit. Over de waarde van het kaartje en de belasting wordt dan loonheffing berekend. Er zijn soms ook speciale regelingen waardoor brutering niet nodig is of een speciaal tarief geldt. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Gift aan klant en werknemer: normale eindheffing als waarde niet meer is dan € 136 per kaartje en niet meer dan € 272 per jaar.
  2. Promotionele activiteiten: mits waarde niet meer dan € 136 is de heffing 45%, anders zelfs 75%.

Controle Belastingdienst

De Belastingdienst heeft de KNVB en Nationale Nederlanden gevraagd om inzicht te geven in de kaartjes die zijn weggegeven. Bij sponsoren is verontrust gereageerd. Deze 'bobotax' bedraagt al snel 50% en de bobo’s die in Portugal waren kunnen een blauwe enveloppe verwachten.

Regering

Er zijn in februari 2006 kamervragen over dit onderwerp gesteld, deze zijn in november 2006 beantwoord. Wat opvalt is dat de Staatssecretaris de vragen in omgekeerde vorm heeft beantwoord. De eerste vraag moet zijn: "Is er een bron van inkomen." De Staatssecretaris begint: "Er moet betaald worden, tenzij ..." Het is maar aan welke kant je staat.

Conclusie

Als u uw zakenrelaties wilt uitnodigen voor de WK, is een goed fiscaal advies nodig. Óf u neemt de belasting voor uw relatie of werknemer voor uw rekening (eindheffing), óf u moet een zakelijk verhaal hebben voor de reis. Dit laatste kan bijvoorbeeld door aan de reis een lezing, bezoek aan buitenlandse dochteronderneming, etc. te koppelen. Dit is geen gek idee, hiermee kunt u uw buitenlandse bedrijf voorstellen aan uw klant. De reden: 'belasting besparen.' Dit zal uw klant zeker begrijpen.

Werkkostenregeling en voetbal

Onder de werkkostenregeling is deze regeling anders, veelal zal de eindheffing van toepassing zijn. De werkkostenregeling is vanaf 2015 verplicht.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-06-2014
Artikel gemaakt op 13-01-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Belasting tips actueel Voetbal en fiscus

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap