print sitemap zoeken disclaimer contact

Het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 treedt het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking. Hetzelfde huwelijk, maar dan in een nieuw jasje gestoken.

Wat verandert er in het huwelijksvermogensrecht?

In de huidige situatie is het zo dat de vermogens van de beide echtgenoten, als er geen huwelijksvoorwaarden opgesteld worden, samenvloeien tot één vermogen. Geheel belastingvrij! Ideaal voor vermogensplanning, maar minder gunstig voor de aansprakelijkheid. Daarnaast dient het vermogen bij echtscheiding ook weer evenredig verdeeld te worden. Voer voor discussie dus!

Ook erfenissen en schenkingen die voor of tijdens het huwelijk worden ontvangen, vallen in deze gemeenschap. Uitzondering op deze regel zijn de erfenissen en schenkingen die zijn verkregen onder een uitsluitingsclausule. De erflater of schenker moet dit schriftelijk hebben vastgelegd.

Vanaf 1 januari 2018 ontstaat nog steeds een gemeenschap van goederen. De omvang van de gemeenschap blijft echter beperkt tot de inkomsten, bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen. Het vermogen dat een echtgenoot voor het huwelijk had, blijft ook na aangaan van het huwelijk privévermogen. Daarnaast vallen ook erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap. De erflater of schenker kan wel door middel van een insluitingsclausule regelen dat ook de partner meedeelt.

Willen de echtgenoten afwijken van de wettelijke regeling (bijv. volledige gemeenschap of volledige uitsluiting), dan moeten zij naar de notaris.

Hoe werkt het nieuwe huwelijksvermogensrecht in de praktijk?

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht leidt ertoe dat alleen het vermogen dat tijdens de huwelijksperiode wordt opgebouwd, gemeenschappelijk vermogen wordt. Het lijkt simpel, maar schijn bedriegt. Een pijnloze uitvoering van de Wet valt of staat met een goede administratie. Als niet kan worden aangetoond wat van welke echtgenoot is of met welk geld het goed gefinancierd is, dan is het goed gemeenschappelijk bezit.  

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht kent echter nog een adder onder het gras. Alle vermogensbestanddelen waarin de echtgenoten voor het huwelijk gezamenlijk gerechtigd zijn, vallen na het huwelijk in de gemeenschap. Dit is ook niet vreemd. Dit geldt echter ook voor gemeenschappelijke vermogensbestanddelen waarin de echtgenoten voor ongelijke delen gerechtigd zijn. Stel: de eigen woning is vóór het huwelijk verkregen in de verhouding 70:30. Zonder huwelijksvoorwaarden wijzigt de gerechtigdheid door het huwelijk naar gelijke delen.  

Noot fiscaal jurist

Zoals altijd met nieuwe wetgeving zal ook het nieuwe huwelijksvermogensrecht nog veel vragen doen rijzen. Tenzij echtgenoten elkaar snel zat zijn, zal het waarschijnlijk nog enkele jaren duren voordat de eerste procedures gevoerd zullen worden. Naar verwachting zal het grootste pijnpunt liggen in het bijhouden van een goede administratie. Want wat als de erfenis die de ene echtgenoot heeft ontvangen wordt geïnvesteerd in de gemeenschappelijke echtelijke woning? Een veel voorkomend voorbeeld uit de praktijk en zonder een goede administratie kan dit zorgen voor veel juridisch getouwtrek.

Deel deze pagina

Laatste update op 10-01-2018
Artikel gemaakt op 20-12-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Huwelijksvermogensrecht Huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap