print sitemap zoeken disclaimer contact

Uniek begrotingsakkoord

De afgelopen 2 dagen heeft men in Den Haag met Jan Kees de Jager als verbindingsofficier in recordtijd een begrotingsakkoord bereikt. Het is een akkoord op hoofdlijnen en voornamelijk een signaal voor Brussel. Maar goed, als de kiezers zich erin kunnen vinden en dus op de partijen stemmen die het akkoord gesmeed hebben, zullen de meeste maatregelen in stand blijven voor 2013.

Wat zijn de plannen op fiscaal gebied?

Woningmarkt

Om de woningmarkt vlot te trekken, wordt vanaf 2013 voor nieuw te sluiten hypotheken de renteaftrek alleen toegestaan als de hypotheek binnen 30 jaar en ook verspreid over 30 jaar wordt afgelost. Daarnaast wordt de overdrachtsbelasting voor woningen definitief gesteld op 2% in plaats van 6%.

Wat het effect zal zijn op de woningmarkt blijft afwachten. Dat de huizenprijzen verder onder druk komen te staan en dat daardoor aflossing van bestaande hypotheken nog moeilijker wordt, lijkt mij evident.

Mobiliteit (bijtelling en km-vergoeding)

De lagere belastingopbrengsten door de hervormingen in de woningmarkt moeten betaald worden door de autorijders. De onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer komt te vervallen. En er mag met leaseauto's niet meer onbelast privé worden gereden.

Deze maatregel gaat veel werknemers raken. De woon- / werkkilometers, maar ook de overige zakelijke kilometers die nu nog onbelast vergoed mogen worden, worden vanaf 2013 belast. Als werkgevers toch deze kilometers willen blijven vergoeden, komen ze met een behoorlijke administratieve lastenverzwaring te zitten. Deze kilometers zullen maandelijks moeten worden verloond.

De maatregel voor de leaseauto's (ik neem aan dat alle auto's van de zaak worden bedoeld en niet alleen leaseauto's) zal ook behoorlijke gevolgen hebben voor de zakelijke rijders die nu nog onder de bijtelling uitkomen omdat zij minder dan 500 km per jaar privé rijden. De marge van 500 km vervalt, waardoor alle ritten zakelijk moeten zijn om bijtelling te voorkomen. 

Omzetbelasting

Het algemene tarief in de omzetbelasting wordt verhoogd met 2%, van 19% naar 21%. Dit geldt niet voor onze primaire behoeften zoals eten en drinken (mits zonder alcohol), maar de meeste andere producten zullen in prijs stijgen, tenzij de producent en winkeliers deze 2% voor hun rekening willen nemen. De prijzen worden tegenwoordig immers niet meer alleen bepaald door de interne markt.

De culturele sector krijgt haar lage tarief weer terug, op de tickets voor theaterbezoek en dergelijke wordt de BTW weer verlaagd naar 6%.

Inkomstenbelasting

De verhoging van de BTW zal moeten worden gecompenseerd door een lager tarief in de inkomstenbelasting vanaf 2013. Hoe laag dit tarief gaat worden, is nog niet duidelijk. Het idee is om meer inkomsten op de BTW binnen te halen en de toegang tot de arbeidsmarkt te vereenvoudigen, door voor met name de laagste inkomens de belastingtarieven te verlagen. Parallel aan deze trend loopt de ambitie om het belastingstelsel te vereenvoudigen. Lees: het aantal aftrekposten en fiscale faciliteiten verminderen. Of men per saldo minder belasting gaat betalen door deze maatregel, zal dus moeten worden afgewacht.

Hogere inkomens worden in 2013 extra belast met een zogenaamde "eenmalige crisisheffing". Deze heffing moet worden betaald door de werkgever. Deze belasting van 16% moet worden betaald als een werknemer meer dan € 150.000 verdient, de afdracht zal in maart 2013 moeten plaatsvinden over het salaris dat in 2012 is genoten. De werkgever moet deze heffing betalen. Het zal nog moeten blijken maar de schade voor bijvoorbeeld voetbalclubs zal enorm zijn. De werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen wordt verhoogd van 30 naar 75%.

Vergroening

Er komt een aantal maatregelen om duurzaamheid en natuurbehoud te bevorderen. Onder andere zal worden onderzocht of voor zonnepanelen het lage BTW-tarief kan worden toegepast.

Conclusie

Er wordt een aantal maatregelen doorgevoerd die zeker hun effect zullen hebben op de korte termijn. Om Nederland duurzaam concurrerend te maken in de internationale markt is meer nodig. Vereenvoudiging van het belastingstelsel, stimuleren van innovatie en de ontwikkeling van de kenniseconomie, om maar eens wat te noemen. Ik geef toe dat het een wonder zou zijn als dit ook in die 2 dagen geregeld zou zijn.

Deel deze pagina

Laatste update op 14-02-2013
Artikel gemaakt op 27-04-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Begrotingsakkoord 2013

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap