print sitemap zoeken disclaimer contact

Rechtspraak

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Achteraf opmaken rittenregistratie

Nadien gemaakte rittenadministratie wordt verworpen

Aan B.V. X wordt een aanslag loonheffing van ruim € 10.000 met een boete van een paar honderd euro opgelegd (jaar 2006). In 2009 wordt een boekenonderzoek verricht en in 2011 wordt het verslag hiervan naar de directie gestuurd. Er wordt aan de directeur een auto ter beschikking gesteld, hiervoor wordt geen bijtelling aangegeven. Vanaf 2009 is er een kilometeradministratie bijgehouden, over 2006, 2007 en 2008 niet. De directeur verstrekt geen kilometeradministraties over deze perioden. De formele fase (horen, bezwaar, beroep) wordt doorlopen en de rechter mag er nu zijn oordeel over geven.

De directeur stelt dat hij over de genoemde jaren niet meer dan 500 kilometer met de auto van de zaak heeft gereden, over 2009 kon hij dit ook (middels een gesloten kilometeradministratie) aantonen. Vanwege het ontbreken van een sluitende kilometeradministratie legt de inspecteur naheffingsaanslagen  (met verzuimboetes) op. In de bezwaarfase overhandigde de directeur alsnog een kilometeradministratie. De rechter verwerpt de kilometeradministratie vanwege de volgende gronden:

 • administratie is achteraf opgesteld (op grond van agenda);
 • er zitten fouten in de administratie (onder meer rit van 43 kilometer is ingevoerd als rit van 432 kilometer);
 • er zitten tegenstrijdigheden in de administratie;
 • diverse snelheidsovertredingen op de A2 en A9 welke niet in verband zijn te brengen met de ritten in de kilometeradministratie.

Noot fiscaal jurist

Bij fouten of onduidelijkheden in een kilometeradministratie zijn een aantal zaken van belang. De belangrijkste zijn:

 • Is het bewijs van de Belastingdienst rechtmatig verkregen?
 • Is er überhaupt een auto ter beschikking gesteld?
 • Zijn er formele gronden om de aanslag te vernietigen (tijdig, algemene beginselen behoorlijk bestuur, etc.).
 • Is de cataloguswaarde juist berekend?
 • Betreffen het enkele onnauwkeurigheden welke een beperkt belang hebben?
 • Kunnen de fouten / onnauwkeurigheden eenvoudig worden verklaard?
 • Is er overig bewijs waardoor een bijtelling niet aan de orde is (privé auto's etc.)?

De wet is eenvoudig, artikel 13bis Wet Loonbelasting stelt dat er een bijtelling moet worden toegepast als er meer dan 500 kilometer privé met een auto van de werkgever wordt gereden. In artikel 21c uitvoeringsregeling Loonbelasting 2001 staat vervolgens hoe een dergelijke administratie eruit moet zien.

Bron rittenregistratie

Rechtbank Gelderland d.d. 6 augustus 2013.

Meer weten van achteraf opmaken rittenregistratie

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Achteraf opmaken rittenregistratie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap