print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Vennootschapsbelasting

B.V.m. - een nieuwe rechtsvorm

In het Regeerakkoord was al opgenomen dat er passende regels zouden moeten komen en meer ruimte voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen. Voor de invulling van dit uitgangspunt kiest de regering voor de introductie van een nieuwe rechtsvorm, de B.V.m. Met deze nieuwe rechtsvorm meent de regering een betere erkenning en een betere herkenning van het maatschappelijke karakter van maatschappelijke onderneming te borgen.  

De maatschappelijke B.V.

Bij de nadere uitwerking van de regeling voor de maatschappelijke B.V. vormt de definitie van sociale ondernemingen zoals geformuleerd in het KPMG-rapport het uitgangspunt.

Kenmerken van de B.V.m. rechtsvorm

De belangrijkste kenmerken zijn:

  1. economische actor;
  2. nastreven van een maatschappelijk doel;
  3. beperkingen in verdeling van winst en vermogen;
  4. dialoog met stakeholders;
  5. transparantie over gerealiseerde maatschappelijke impact;
  6. zelfstandigheid.

Kern van de B.V.m. rechtsvorm 

De kern van de regeling zal zijn dat de kenmerken uit deze definitie worden uitgewerkt in een aantal vereisten waaraan de statuten en de onderneming moeten voldoen indien een onderneming zich wenst te registreren als maatschappelijke onderneming.

Voordelen van de maatschappelijke B.V., de B.V.m.

Wat zijn straks nu de voordelen van de kwalificatie maatschappelijke B.V.?  De dienstverlening door de overheid aan maatschappelijke ondernemers wordt verbeterd:

  1. Een “verbindingsofficier” gaat maatschappelijke ondernemers begeleiden bij het vinden van de juiste experts om geholpen te worden met hun vragen over wet- en regelgeving, financiering en de ontwikkeling van (ondernemerschaps-)vaardigheden. 
  2. Er wordt een werkgroep ingesteld met als doel kennisdeling en netwerkvorming tussen overheden te versterken op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap. Hiermee kan maatschappelijk ondernemerschap beter worden gestimuleerd en gefaciliteerd en wordt het ecosysteem rondom maatschappelijke ondernemingen versterkt. 
  3.  De overheid gaat zelf maatschappelijke ondernemingen betrekken in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. Binnen het gezamenlijke programma maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) van diverse ministeries zal worden onderzocht hoe meer aandacht uit kan gaan naar maatschappelijke ondernemingen en voorbehouden opdrachten.
  4.  Het voornemen van de regering is om het ESF 2021-2027 te focussen op één hoofddoel, namelijk het ondersteunen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, zowel werkzoekenden als werkenden. Hiermee wordt een stimulans gegeven aan de gewenste samenwerking bij de ondersteuning van deze kwetsbare doelgroep tussen gemeenten, sociale partners en andere partijen in de regio. Maatschappelijke ondernemingen kunnen bij de uitvoering een rol spelen, hetzij door het in dienst nemen van mensen uit de kwetsbare doelgroep, hetzij door diensten te leveren op dit gebied.

Bronnen maatschappelijke B.V.

Kamerbrief over sociaal ondernemen

Onderzoeksrapport KPMG

Stimuleren sociale ondernemingen

Vragen over de BVM?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Meer weten van b.v.m. rechtsvorm en fiscus

Deel deze pagina

Laatste update op 17-07-2020
Artikel gemaakt op 14-07-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting B.V.m. rechtsvorm en fiscus

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap