print sitemap zoeken disclaimer contact

Gouden handdruk verzekering

Nieuwe wetgeving per 2014

Er is bekend geworden dat per 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling wordt afgeschaft. Als u vanaf 1 januari 2014 een ontslagvergoeding zou ontvangen, moet u daarover dus direct afrekenen met de Belastingdienst. Bij een hogere ontslagvergoeding zal dit betekenen dat u per direct 52% belasting moet betalen. De huidige mogelijkheden (stamrecht B.V. of banksparen) behoren hiermee tot het verleden.

Bestaande stamrecht B.V.

Per 1 januari 2014 komt er ook een leuke regeling. Het vermogen van een stamrecht B.V. (die onder de stamrechtvrijstelling hierin is ondergebracht) mag in één keer worden uitgekeerd. De regeling dat de uitkering periodiek moet plaatsvinden komt dan dus (tijdelijk) te vervallen. Vorenstaande geldt voor vermogen in een stamrecht B.V., bankrekening of bij een verzekeraar. Over 20% van deze uitkering hoeft u geen belasting te betalen, over 80% dus wel. Het vermogen staat hiermee op uw bankrekening en is hierdoor belast in box 3. Wellicht kunt u overwegen om uw hypotheek (eigen woning) af te lossen, dit is echter maatwerk.

Regeling tot en met 31 december 2013

Een eenvoudige oplossing. Uw werkgever boekt het geld over naar een verzekeraar en de verzekeraar zal aan u maandelijks een uitkering betalen. Deze mogelijkheid is vooral bij uitkeringen tot € 70.000 interessant. Daarnaast zou ik deze optie bij oudere mensen al snel adviseren.

U kunt de (gouden handdruk) verzekering gebruiken voor:

  1. uw pensioen voor later;
  2. een direct ingaande uitkering / lijfrente;
  3. een uitgestelde uitkering / lijfrente;
  4. een combinatie van bovenstaande.

Tip

Zorg ervoor dat de uitkering direct bij de levensverzekeraar of het pensioenfonds wordt gekocht. U mag niet zelf over het geld beschikt hebben, de vergoeding is dan direct bij u belast.

Tip

De uitkering moet uiterlijk op uw 65e verjaardag ingaan.

Belasting betalen

De gouden handdruk is veelal vrijgesteld van belastingheffing. Om hier zeker van te zijn, kunt u uw werkgever (of ons) vragen om dit door de Belastingdienst te laten bevestigen.

Bij deze optie hoeft u dus bij ontvangst geen belasting te betalen. U gaat pas belasting betalen over de daadwerkelijk ontvangen uitkeringen.

Andere mogelijkheden

U kunt uw gouden handdruk ook onderbrengen bij uw eigen B.V. of direct ontvangen, waarbij u ook direct met de Belastingdienst moet afrekenen.

Deel deze pagina

Laatste update op 09-07-2014
Artikel gemaakt op 26-11-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Gouden handdruk Gouden handdruk verzekering

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap