print sitemap zoeken disclaimer contact

België heeft ongeoorloofde staatssteun gegeven aan multinationals

De Europese Commissie is tot het oordeel gekomen dat België voor circa € 700.000.000 aan staatssteun heeft verleend aan in totaal zeker 35 Europese concerns in de vorm van 'onwettige' belastingvoordelen.

Het gaat om een bepaling in het Belgisch Wetboek Inkomstenbelastingen (artikel 185@2, b) op basis waarvan de belasting van een onderneming kan worden verlaagd met zogenaamde overwinst: excess profit.

Het betreft een verlaging van de belastbare winst met de overwinst die in de boekhouding van de Belgische entiteit wordt geboekt en  die zou voortvloeien uit het voordeel van het behoren tot een multinationale groep. De regeling komt hiermee alleen ten goede aan multinationals, terwijl ondernemingen die alleen in België actief zijn, de aftrek nimmer kunnen claimen.

Volgens de Belgische overheid wordt met de bepaling enkel het arm's length-beginsel toegepast; zakelijk handelen tussen gelieerde partijen. De Europese Commissie is echter van mening dat dit niet het geval is; de toegepaste aftrek op basis van intragroepsynergie en schaalvoordelen wordt sterkt overschat. De aftrek die via deze rulingpraktijk wordt toegekend bedraagt doorgaans meer dan 50% van de winst en uitschieters naar 90%. Daarnaast is het argument van de Belgen dat dubbele belasting moet worden voorkomen, niet geldig; tegenover de aftrekpost in België staat namelijk geen belastingclaim van een ander land om deze winst te belasten.

Conclusie: volgens de Europese Commissie is sprake van ongeoorloofde staatssteun, welke België nu van de betreffende multinationals zal moeten terugvorderen. Voor de bedrijven zal dit als een tegenvaller voelen; ze betalen echter net als de gewone ondernemers belasting over hun inkomsten.

Deel deze pagina

Laatste update op 19-01-2016
Artikel gemaakt op 11-01-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting Belgie geeft ongeoorloofde staatssteun

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap