print sitemap zoeken disclaimer contact

Monument en kosten fiscaal aftrekbaar

Als een belastingplichtige in Nederland eigenaar is van een rijksmonument, dan kan hij / zij de kosten voor onderhoud van het rijksmonument fiscaal aftrekken van zijn inkomen. Er zijn diverse voorwaarden aan de aftrek verbonden en binnen onze praktijk adviseren wij regelmatig belastingplichtigen die problemen hebben met de Belastingdienst.

Nieuws aftrek rijksmonument

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten blijft in 2017 bestaan. Dit heeft Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in november 2016 laten weten. Het document kunt u hier raadplegen.

Voorbeeld uit de praktijk, onderhoud of verbetering van rijksmonument

De heer X koopt een monument en maakt in 2011 diverse kosten aan zijn mooie grachtenpand. De kosten zien zowel op het herstellen van zaken als op het vernieuwen van zaken. Volgens de Belastingdienst komen de kosten voor verbeteringen niet voor aftrek in aanmerking, dit is formeel juist. De Hoge Raad heeft echter gesteld dat ook verbeteringskosten in aftrek kunnen worden genomen, voor zover deze kosten goedkoper zijn dan het onderhoud  (Hoge Raad 20-10-1971 nr. 16.591).

Bij de bepaling of een kostenpost in aftrek kan worden gebracht, moet er eerst worden beoordeeld of er sprake is van normale onderhoudskosten. Onderhoudskosten aan een rijksmonument zijn kosten die ervoor zorgen dat het monument in bruikbare staat blijft  (Hoge Raad 17-03-1954, nr. 11.676). De kosten die samenhangen met het herstellen van ingetreden verval zijn hierbij ook aftrekbaar (Hoge Raad 30 november 1966, nr. 15.638, BNB 1967/36 en Hoge Raad 24 september 1997, nr. 32756 BNB 1997/390).

Sommige kosten die lijken op een verbetering zijn door bovenstaande gewoon aftrekbaar. Als een zaak volledig is versleten (teniet gegaan) en deze moet worden hersteld, dan zijn dit geen verbeteringskosten maar onderhoudskosten. Het zijn immers kosten om het rijksmonument in bruikbare staat te behouden en / of het opheffen van een ingetreden achteruitgang.

Procedure Gerechtshof Arnhem inzake rijksmonument

Het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden deed op 3 september 2013 een heldere uitspraak. Een deel (25%) van de werkzaamheden inzake de renovatie van het sanitair in het rijksmonument is aftrekbaar omdat de renovatie ertoe strekt de onroerende zaak in bruikbare staat te houden of te herstellen. De heer X verricht onderhoud en renovatiewerkzaamheden aan een rijksmonument, de kosten bedragen ruim € 40.000. De inspecteur weigert voor € 30.000 de aftrek omdat de kosten voor de badkamer en het toilet kosten voor verbetering zouden zijn (en geen kosten voor onderhoud). De Rechtbank is het met de inspecteur eens, het Gerechtshof niet. De heer X moet bewijzen dat er sprake is van onderhoud, hier is de heer X druk mee. De aannemer legt een heldere verklaring af: "De renovatie van het sanitair moest worden uitgevoerd omdat de staat van het geheel vrij slecht en gevaarlijk was." Er waren scheuren, het riool lekte en de gasleiding was slecht. Het Gerechtshof moet een schatting maken en schat het onderhoud op 25% van de kosten. Bij een betere voorbereiding met specificatie was dit bedrag anders uitgekomen.

Deel deze pagina

Laatste update op 24-04-2017
Artikel gemaakt op 07-10-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Eigen woning Rijksmonument Monument fiscaal aftrekbaar

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap