print sitemap zoeken disclaimer contact

Afwaardering niet geaccepteerd door onbenut laten verhaalsmogelijkheid

Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat een afwaardering niet wordt toegestaan indien een verhaalsmogelijkheid op een borgsteller aanwezig is.

Uitspraak afwaardering vordering

Belastingplichtige, een besloten vennootschap, heeft per 1 januari 2008 een vordering ad € 1.073.186 op een CV. Deze vordering is in 2008 afgewaardeerd met een bedrag ad € 505.381.

De Inspecteur accepteert de afwaardering niet aangezien de beherend vennoot, O B.V., hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van de CV. Belastingplichtige heeft nagelaten O B.V. aan te spreken voor de betaling van de schuld. Daarnaast heeft belastingplichtige niet aannemelijk gemaakt dat O B.V. de schuld ook niet had kunnen voldoen.

Op basis hiervan heeft de Rechtbank geoordeeld dat de afwaardering niet wordt toegestaan.

Conclusie

Zoals blijkt uit bovenstaande beschrijving heeft de belastingplichtige gefaald in haar bewijslast. Wellicht was de uitkomst anders geweest indien stukken naar voren waren gebracht die aantoonden dat O B.V. niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de borgstelling kon voldoen.

Het is goed om de exacte feiten en omstandigheden goed in kaart te brengen alvorens een discussie wordt aangegaan. Hierdoor wordt de slagingskans groter of kan eerder een compromis worden bereikt (in het kader van risico-inschatting). Zorg dat uw fiscaal jurist het een en ander altijd goed voorbereid.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Afwaardering vordering DGA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap