print sitemap zoeken disclaimer contact

De verblijfsvergunning in Spanje

In veel gevallen, de "residencia"-plicht afgeschaft voor onderdanen van Nederland. De verblijfsvergunning is niet meer verplicht indien:

  • u in loondienst of als zelfstandige werkzaam bent in Spanje;
  • u in Spanje studeert;
  • u een direct familielid bent van hiervoor genoemde personen;
  • u in Spanje werkt, maar u uw woonplaats in een ander EU-land heeft en u minstens één keer per week naar dat land terugkeert;
  • u de afgelopen twaalf maanden in Spanje in loondienst of als zelfstandige werkzaam bent geweest, de pensioensgerechtigde leeftijd heeft bereikt met recht op pensioen en gedurende meer dan drie jaar in Spanje heeft gewoond;
  • u arbeidsongeschikt bent geworden nadat u tenminste twee jaar ononderbroken in Spanje heeft gewoond. U hoeft dit verblijf van minstens twee jaar niet aan te tonen indien u in Spanje arbeidsongeschikt bent geworden door een bedrijfsongeval of ziekte en daarom recht heeft op een uitkering;
  • u na drie jaar in Spanje te hebben gewerkt en gewoond, in een ander EU-land gaat werken, uw woonplaats in Spanje aanhoudt en u minstens één keer per week naar Spanje terugkeert.

Hoewel de verplichting is afgeschaft, kan indien gewenst de verblijfsvergunning wel aangevraagd worden. Ik moet eerlijk zeggen, het is wel zo praktisch om een vergunning aan te vragen, het kost u wel enige moeite en tijd. De verblijfsvergunning is nog wel verplicht voor mensen die niet onder bovenstaande categorieën vallen. Hierbij kunt u met name denken aan gepensioneerden en mensen die niet in Spanje gaan werken.

Fiscaalnummer

Men is wel verplicht tot de aanvraag van het fiscaalnummer voor buitenlanders, het zogenaamde Número de Identificación de Extranjero (N.I.E.). In Madrid dient men zich voor aanvraag of verlenging van de verblijfsvergunning en het NIE-nummer te melden. Comisaría de Extranjeros, Calle General Pardiñas 90, Geopend: maandag t/m donderdag van 09:00 t/m 14:00 uur en van 16:00 t/m 19:00 uur. Vrijdag van 09:00 t/m 14:00 uur. Telefonische informatie: 900 150 000. Uitgebreide informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website. Hier kunt u ook aanvraagformulieren downloaden. Wel zo gemakkelijk.

Rijbewijs

Houdt u er rekening mee dat u zich dient in te schrijven bij de gemeente. De inschrijving heet "empadronamiento". Hierom kan nl. gevraagd worden bij bijv. de verlenging van het rijbewijs.

Meer weten van verblijfsvergunning spanje

Deel deze pagina

Laatste update op 26-01-2022
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Spanje Verblijfsvergunning Spanje

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap