print sitemap zoeken disclaimer contact

Faillissement en belastingen

Wij adviseren regelmatig ondernemers en complexere B.V. structuren die in zwaar weer zitten. De belangrijkste zaken zijn dan:

 1. Rekening-courantvorderingen op de eigenaar.
 2. Kan de structuur nog worden aangepast (afsplitsen gezonde onderdelen)?
 3. Is een adviseur of accountant aansprakelijk?
 4. Is schriftelijk betalingsonmacht bij de Belastingdienst gemeld?
 5. Is de administratie "up to date" en is deze benaderbaar?
 6. Terugbetaling BTW op crediteuren die niet worden betaald.
 7. Aansprakelijkheid door fiscale eenheid omzetbelasting of vennootschapsbelasting.
 8. Tijdige publicatie Kamer van Koophandel.
 9. Doorstart zinvol en voorbereiden.
 10. Risico's voor de eigenaar / DGA.
 11. Alsnog zaken verkopen of via eigendomsvoorbehoud teruggeven.
 12. Huwelijkse voorwaarden updaten of opstellen.

Faillissement: wat is dat?

Als u of uw bedrijf de schulden niet meer kan betalen, ontstaat er een probleem. Bij een tijdelijk probleem zijn oplossingen denkbaar, bij een structureel probleem zal uiteindelijk het faillissement volgen. Geef - op het juiste moment - informatie aan crediteuren, banken, personeel, etc. Overleg dit met een fiscaal jurist en advocaat, zij hebben ervaring met dit soort zaken, dit maakt het voor u eenvoudiger. Soms is het beter om een faillissement zelf aan te vragen en uw geld in een doorstart te steken, deze afweging moet u vroegtijdig maken. Het is ook mogelijk dat de bank, het Openbaar Ministerie (openbaar belang), de Belastingdienst of schuldeisers een faillissement aanvragen.

Faillissement van een eenmanszaak en belastingen

Bij een faillissement van een eenmanszaak bent u ook privé failliet. Uw bedrijfsbezittingen en uw privébezittingen kunnen dan door de curator worden verkocht. Enkele privébezittingen mag u houden (zoals een bed, bank, koelkast, etc.). Aandachtspunt is wel van wie de goederen zijn, een woning, auto, etc. kan immers van uw partner of ouders zijn. Als u failliet zou gaan, kunt u voor uw inkomen naar de Sociale Dienst. U kunt ook een beroep doen op de bijzondere bijstandsregeling zelfstandigen (BBZ regeling). Ik zie vaak dat gemeenten hier beperkt ervaring mee hebben, blijf dus doorvragen.

Faillissement van een CV, VOF of maatschap en belastingen

Het effect van een faillissement van een CV, VOF of maatschap is gelijk aan het faillissement van een eenmanszaak. Het verschil is dat u niet alleen verantwoordelijk bent voor uw eigen schulden, maar ook voor de schulden van uw vennoot of maat. Het verschil tussen een maatschap en VOF is, dat bij een maatschap de maten voor gelijke delen kunnen worden aangesproken, bij een VOF is elke vennoot / eigenaar voor het geheel aansprakelijk. Bij een CV kan enkel de beherende vennoot worden aangesproken, de commanditaire vennoot (stille vennoot) is zijn geld kwijt, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Faillissement van een B.V. en belastingen

Bij een faillissement van een B.V. wordt in principe enkel de B.V. failliet verklaard. De DGA (directeur-grootaandeelhouder) wordt niet aangesproken, tenzij:

 1. de B.V. vorderingen op de DGA heeft;
 2. de DGA niet aan zijn stortingsplicht heeft voldaan;
 3. betalingsproblemen van de B.V. niet tijdig zijn gemeld aan de Belastingdienst;
 4. de DGA voor schulden privé heeft meegetekend (zoals bij een bank);
 5. er verwijtbaar gedrag is geweest door de DGA waardoor het faillissement is veroorzaakt;
 6. publicatie bij het handelsregister te laat heeft plaatsgevonden.

Faillissement en Belastingdienst

De curator neemt vanaf de dag van het faillissement de leiding binnen uw bedrijf over: hij is de baas, u niet meer. De curator moet de aangiften indienen en eventueel betalingen verrichten. De BTW die u of uw B.V. op een factuur niet heeft betaald (crediteuren), mocht niet worden verrekend en moet worden terugbetaald.

Als u failliet gaat, is het verstandig om wel aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting te blijven indienen. Eventuele verliezen kunt u wellicht in de toekomst nog verrekenen met winsten. Als u een nieuwe start maakt, komt het steeds vaker voor dat schuldeisers en de Belastingdienst zich weer gaan melden. Bespreek dit met uw fiscaal jurist of advocaat.

Faillissement en huwelijkse voorwaarden

U kunt huwelijkse voorwaarden bij het trouwen of tijdens het huwelijk opstellen. Mits de voorwaarden juist worden nagekomen en juist worden uitgevoerd, kunnen de voorwaarden ervoor zorgen dat bepaalde vermogensbestanddelen buiten uw faillissement gehouden worden. Een aantal aandachtspunten:

 • Omzetten van uw huwelijk naar huwelijkse voorwaarden kan tijdens het huwelijk.
 • U kunt uw woning op naam van uw partner zetten.
 • Curatoren kunnen een overdracht van de woning binnen 3 jaar vóór faillissement terugdraaien (nietig verklaren).
 • In sommige gevallen bent u 6% overdrachtsbelasting verschuldigd over 50% van de waarde (uw aandeel), de overdrachtsbelasting bedraagt thans 2%.
 • Als u het niet goed regelt, kan de Belastingdienst de overdracht aan uw partner zien als een schenking (tarief maximaal 27%), laat u dus goed adviseren.
 • Vergeet niet met uw bank te overleggen, zodat u na overdracht ook niet meer aansprakelijk bent voor de hypotheek.
 • Voor het omzetten naar huwelijkse voorwaarden moet u eerst naar de notaris en daarna naar de Rechtbank. De Rechtbank geeft meestal toestemming, tenzij schuldeisers worden benadeeld. Kosten notaris ongeveer € 800 (daarnaast griffierechten bij de Rechtbank), deze wetgeving wordt in 2012 aangepast.
 • Als u roerende zaken koopt (bankstel, bed, tv, etc.) is degene die deze heeft betaald eigenaar. Bewaar dus bonnen en overige bescheiden.
 • Bij een faillissement moet uw partner bewijzen dat de woning geen deel uitmaakt van het vermogen van de failliete ondernemer.

Deel deze pagina

Laatste update op 18-08-2021
Artikel gemaakt op 09-03-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Faillissement en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap