print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel internationaal

Melding internationale structuren

Vanaf 2020 wordt het adviesklimaat anders. Accountants, belastingadviseurs, notarissen, fiscaal juristen en financiële instellingen moeten vanaf 1 juli 2020 grensoverschrijdende constructies melden. Er ligt op dit moment een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. De regeling heeft terugwerkende kracht tot 25 juni 2018 !

Als de intermediair een beroep doet op zijn verschoningsrecht, dan gaat de verplichting over naar zijn cliënt.

Gegeven de internationale belastingontwijkingen is de nieuwe regeling helemaal zo gek nog niet. De nieuwe wetgeving kent echter wel een overkill en gaat erg ver in haar gevolgen.

Melding adviezen van accountants en belastingadviseurs

Belasting ontwijken of ontgaan krijgt maatschappelijk steeds meer aandacht. In Europa liggen adviseurs en bedrijven die zich hiermee bezighouden onder een vergrootglas. Er is een Europese richtlijn die in maart 2018 is aangenomen. De regeling stelt dat, accountants en belastingadviseurs (en financiële instellingen / intermediairs) die adviseren over grensoverschrijdende en belastingbesparende constructies dit moeten melden vanaf juni 2018. Er is echter nog geen wetgeving in Nederland, deze komt er binnen enkele maanden. De nieuwe wet die er in 2020 zal zijn werkt dus terug tot adviezen die vanaf 25 juni 2018 zijn gegeven. De adviezen kunnen vanaf augustus 2020 worden gemeld bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst zal het advies doornemen en kijken of er nader onderzoek moet worden ingesteld. Alle belastingdiensten in Europa krijgen toegang tot een database van de in Europa gegeven adviezen.

Noot fiscaal jurist over melding

In maart 2018 kwam er een mandatory disclosure richtlijn van de Europese Raad. De richtlijn verplicht intermediairs (belastingadviseurs / accountants, etc.) om agressieve belastingstructuren te melden bij de lokale Belastingdienst. Vroeger keken belastingadviseurs enkel naar de belangen van de klant. Hierbij komt ook steeds vaker de omgeving waarin wordt gewerkt naar voren. Maatschappelijk is het bedenken van fiscale structuren een veelbesproken onderwerp.

Sinds 25 juni 2018 moeten belastingadviseurs en accountants bijhouden welke adviezen zijn verstrekt, deze leg je op je bureau en moet je in 2020 aan de Belastingdienst sturen. Of de structuur ook wordt opgevolgd en / of uitgevoerd is niet van belang.

Wat moet er dan worden gemeld? Wanneer is een advies een agressieve belastingstructuur? Dat weet niemand! Er staat in de richtlijn geen definitie of omschrijving. Als ik het wetsvoorstel lees en hierbij de indicatoren bij de richtlijn bekijk, dan valt bijna alles onder deze richtlijn resp. de nieuwe Nederlandse wetgeving.

  • Wat moet de intermediair vastleggen?
  • identiteit van de belastingplichtige en gelieerde partijen;
  • beschrijving structuur en activiteiten;
  • uiteenzetting nationale belastingen en het belastingvoordeel;
  • de waarde van de transactie;
  • identificatie structuur en betrokken staten.

Belastingontwijking is volgens de Nederlandse Hoge Raad gewoon toegestaan, u mag fiscaal de meest gunstige route bewandelen. Belastingontduiking echter, is strafbaar en niet toegestaan. Dat hierover wetgeving wordt ingevoerd is volstrekt normaal. Het lijkt er echter op dat de nieuwe regeling veel verder gaat. Hoe de Belastingdienst met alle adviezen omgaat is de vraag. De systemen kraken nu al en de Inspecteurs krijgen steeds meer op hun bordje, terwijl er structureel wordt bezuinigd.

Stel nu dat een structuur wordt gemeld en de Belastingdienst doet er niks mee omdat er simpelweg geen bezetting is. Enkele jaren later volgt er een boekenonderzoek bij het bedrijf en hier komen het advies en de structuur aan de orde. De Belastingdienst wil dan wellicht naheffings- of navorderingsaanslagen en boetes opleggen. Ik verwacht dat deze bevoegdheid een lastige gaat worden, immers de belastingplichtige (resp. zijn adviseur) heeft dit al gemeld. De Inspecteur had het eerder moeten onderzoeken en mag niet achteraf alsnog gaan naheffen of navorderen.

Een belangrijk internationaal nadeel van deze nieuwe wetgeving is, dat het fiscale onzekerheid gaat veroorzaken. Wat moet er wel en niet worden gemeld? Wat mag wel en wat mag niet? Dit is voor internationale bedrijven wellicht een reden om Europa links te laten liggen in haar uitbreidingen en / of groei.

Bron melding internationale structuren

Richtlijn 2018/822 Europa

Persbericht rijksoverheid

Wetsvoorstel internationale structuren

Kamerstukken van de wet en memorie van toelichting

Deel deze pagina

Laatste update op 30-08-2019
Artikel gemaakt op 15-07-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel internationaal Melding internationale structuren

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap