print sitemap zoeken disclaimer contact

Leerplicht en ondernemer

Ik ben zelf ondernemer en heb niet altijd de mogelijkheid om de vakantie binnen de schoolvakanties te plannen. Dit kan komen doordat collega's met vakantie zijn, een adviesopdracht doorloopt, etc. Op school wordt dan door de directeur gezegd: "Leerplicht"; "ik zal het door de vingers zien, maar ik moet het wel melden"; "u moet een formulier invullen"; etc. Ik begrijp de wetgeving in Nederland, maar volgens mij zijn de wetten er voor ons en niet andersom. Daarnaast stoort de betutteling mij enorm. U moet niet kwaad worden op de schooldirecteur, hij is immers enkel de controleur van de wet.

Vandaar dat ik de wetgeving er eens heb bij gepakt. Wat zijn de mogelijkheden voor ondernemers om toch met vakantie te gaan? Vooraf: het is niet eenvoudig en u loopt tegen ambtelijke molens aan. Neem dus ruim de tijd. Scholen zijn niet welwillend en geven vaak een "nee". Bij bijzondere omstandigheden (overspannen ouders, overlijdensgeval in de familie, etc.) geven scholen soms toestemming voor maximaal 10 dagen (2 weken vakantie).

Basis

Uw zoon of dochter moet naar school (tussen 5 en 16 jaar), buiten de schoolvakanties op vakantie is niet mogelijk. Zoals bij vrijwel elke wet krijgt u een boete (zomaar € 2.000) als u zich hier niet aan heeft gehouden en dit door een ambtenaar wordt geconstateerd. Het Openbaar Ministerie zal zich bij u melden en er wordt dan een onderzoek ingesteld.

De boete bedraagt gemiddeld € 50 - € 60 per dag dat u de wet hebt overtreden, soms kunnen boetes bij korte overtredingen hoger zijn. In voorkomende gevallen kan zelfs een taakstraf worden opgelegd. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen zelf de boete tegemoet zien, de boete bedraagt maximaal € 3.700.

Oplossingen voor ondernemers

Er is een aantal opties:

  1. Officiële route: zie onder, vraag een vrijstelling aan. Dit is een lang traject.
  2. Expat regeling.
  3. Overige mogelijkheden.

ad 1 Officiële route, vrijstelling aanvragen

U kunt een vrijstelling aanvragen waardoor u toch op vakantie kunt. U moet dan aan 3 voorwaarden voldoen:

  1. Door uw beroep kunt u niet tijdens de schoolvakanties op vakantie. De directeur van de school mag slechts een vrijstelling verlenen als u tijdens alle schoolvakanties verhinderd bent.
  2. U gaat / wilt met hele gezin op vakantie.
  3. De vakantie valt niet in de eerste 2 weken van een nieuw schooljaar.

Het verzoek kunt u indienen bij de directeur van de school waar uw zoon of dochter naar toe gaat, doe dit 2 tot 3 maanden voordien. De directeur mag zelf een beslissing nemen of een ambtenaar inschakelen. U kunt uw zoon of dochter maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie (geldt per kalenderjaar). Wilt u langer dan 10 dagen weg, dan komt de ambtenaar altijd om de hoek om mee te kijken. Langer dan 10 dagen op vakantie gaan kunt u meestal vergeten, het moet dan gaan om bijzondere omstandigheden (overlijden, verhuizing, etc.)

Ad 2 Expat regeling

Ouders met een zogenaamd "trekkend bestaan" zoals kermisexploitanten, expats, binnenschippers en circusartiesten kunnen een vrijstelling krijgen. Als de ouders op een plek zijn waar een school is, moeten de kinderen echter naar school. Meestal gaan de kinderen naar een kermisschool, wereldschool of internationale school. Als u een wereldreis gaat maken, moet u zich goed in de wetgeving verdiepen. U kunt een vrijstelling krijgen als uw reistempo niet te hoog is en u er daarnaast voor zorgt dat uw kind tijdens de reis ook (af en toe) naar school gaat. Deze regeling lijkt eenvoudig, maar vaak moet u een werkvergunning in het andere land hebben om uw kind aldaar op een school te kunnen inschrijven.

Ad 3 Overige mogelijkheden

Uitschrijven

De meest gebruikte optie. Uitschrijven bij de school lijkt een oplossing. Dit wordt wel eens gedaan bij een wereldreis of langdurig verblijf in het buitenland. Regel wel met de school dat uw zoon of dochter zich weer kan inschrijven, anders bent u een plekje kwijt.

U kunt het uitschrijven bij de school combineren met het uitschrijven uit de basisadministratie (GBA) in uw gemeente. De gevolgen hiervan zijn groter, immers de kinderbijslag komt te vervallen. Tevens moet u speciale aandacht geven aan uw verzekeringen.

Ziek melden

Als een kind niet in staat is om naar school te gaan, is hij niet verplicht om naar school te gaan. Een arts of psycholoog moet dit wel bevestigen. De (leerplicht)ambtenaar komt bij u thuis kijken of uw kind ook ziek is, dit werkt dus niet altijd.

Oriënterende reis voor emigratie

De leerplichtwet biedt hier een mogelijkheid. De ambtenaar zal hier echter kritisch naar kijken. Een aanvraag is verplicht, dus neem een ruime voorbereidingstijd.

Bezwaar en beroep

Tegen een beslissing van de directeur of de ambtenaar kunt u in bezwaar. De leerplichtwet is uit 1969 en is sterk verouderd. In artikel 13a staat wanneer u een vrijstelling kunt krijgen.

Deel deze pagina

Laatste update op 25-12-2012
Artikel gemaakt op 19-10-2011
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kantoor Algemene info Column over ... Leerplicht en ondernemer

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap