print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Prinsjesdag

Prinsjesdag 2014

Wat gebeurt er op Prinsjesdag 2014?

Prinsjesdag 2014 wordt gehouden op de derde dinsdag van september 2014. Koning Willem Alexander zal voor de tweede keer zijn rijtoer door Den Haag maken en deze afsluiten met de troonrede. De Minister van Financiën zal zijn Miljoenennota 2015 aan de Tweede Kamer aanbieden.

De belastingplannen voor 2015 worden bekendgemaakt. Enkele kernpunten voor 2015 zijn: 

Inkomstenbelasting

 1. Een hoger belastingtarief in de eerste schijf (maar minder hoog dan aanvankelijk de bedoeling was): het tarief stijgt voor iedereen met 0,25% en wordt 18,6% voor AOW'ers en 36,5% voor wie de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Kortingen en toeslagen

 1. De algemene heffingskorting wordt sneller afgebouwd naarmate het inkomen hoger wordt.
 2. Een hogere arbeidskorting: het maximum stijgt van € 2.097 naar € 2.220 in 2015.
 3. De ouderentoeslag (een extra vrijstelling in box 3 voor ouderen met een laag inkomen) vervalt per 2016.
 4. De ouderenkorting gaat vanaf 2016 met circa € 80 omlaag.
 5. Opname levenslooptegoed blijft gunstig, 20% belastingvrij.
 6. Geen index voor de kinderbijslag.
 7. Alleenstaande ouders krijgen een hoger kindgebonden budget (vervanger van bestaande regelingen). Dit budget gaat in midden 2015 ook omhoog voor kinderen van 16 en 17 jaar.
 8. Extra kinderbijslag voor thuiswonende gehandicapte kinderen (vervanger van de TOG).

Eigen woning

 1. Het verlaagde BTW-tarief voor bouw en renovatie wordt verlengd tot 1 juli 2015.
 2. De renteaftrek voor restschulden wordt verlengd van 10 naar 15 jaar.
 3. Regeling bij te koop staande woningen (en hypotheekrente aftrek) blijft 3 jaar.
 4. Regeling bij verhuur van eigen woning en herleven van hypotheekrenteaftrek blijft.
 5. Er is meer geld voor huurtoeslagen.

Schenkingen en erfenissen

 1. De verhoogde vrijstelling voor schenkingen ad € 100.000 (eigen woning etc.) komt te vervallen. Maximaal mag nog € 51.407 per jaar worden geschonken (en enkel van ouders aan kinderen).
 2. * Het eigen risico voor de zorgverzekering stijgt met € 15 naar € 375.
  * De nominale zorgpremie wordt geraamd op € 1.211 per jaar (een verhoging van iets minder dan € 10), de premie voor de basisverzekering wordt hierop gebaseerd.
  * De bijtelling van 14% voor zuinige auto's verdwijnt.
  * Per 1 september wordt het huidige stelsel van studiefinanciering vervangen door het studievoorschot voor studenten in de bachelor- en masterfase (de terugbetaaltermijn gaat van 15 naar 35 jaar); de aanvullende beurs blijft bestaan en is voor studenten met ouders die minder dan € 46.000 verdienen en gaat bovendien met ruim € 100 euro per maand omhoog.
  * De OV-kaart voor studenten blijft in zijn huidige vorm behouden, uiterlijk in 2017 komen ook MBO-studenten onder de 18 jaar in aanmerking voor het reisproduct.

Reeds bekende maatregelen

 1. Belastingheffing hoge lonen wordt afgeschaft (regeling uit 2012 wordt niet meer voortgezet), regeling ging om 16% heffing over salaris boven € 150.000.
 2. Aftrek buitenlandse boetes komt te vervallen.
 3. Vanaf 2017 komt er één regeling voor de toeslagen.
 4. De crisisheffing komt te vervallen.
 5. Zelfstandigenaftrek wordt verder beperkt per 01-01-2015.
 6. De regeling voor buitenlandse belastingplichtigen wordt per 01-01-2015 vervangen door een nieuwe regeling (90% inkomen onderworpen aan Nederlandse belastingheffing).
 7. Werkkostenregeling wordt per 01-01-2015 verplicht.

Auto van de zaak en Prinsjesdag 2014

 1. Bijtelling zuinige auto's wordt aangepakt (verhoogd), het tarief van 14% komt te vervallen.

Deel deze pagina

Laatste update op 27-07-2015
Artikel gemaakt op 28-04-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Prinsjesdag 2014

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap