print sitemap zoeken disclaimer contact

Aansprakelijkheid buitenlandse bestuurders

Bij een faillissement van een afnemer / klant / debiteur krijg je meestal niets of zeer weinig van hetgeen waar je recht op hebt. Ingeval de bestuurder van de failliet onbehoorlijk bestuur heeft gepleegd waardoor het faillissement mede is veroorzaakt, is het mogelijk de bestuurder zelf aan te spreken tot betaling van de vordering.

Maar wat als deze bestuurder nu een buitenlandse (lege) vennootschap betreft? Kun je dan de bestuurder van deze buitenlandse vennootschap aanspreken?

Arrest Hoge Raad

In 2011 heeft de Hoge Raad hierover een opmerkelijk arrest gewezen; het betreft de zaak D Group Europe N.V. / curator mr. Schreurs (voor de liefhebber: HR 18 2011 LJN B1408).

Wat was het geval? D Group Europe N.V. (gevestigd in België) was bestuurder / aandeelhouder van D Freight Group B.V. (gevestigd in Nederland), welke op haar beurt weer bestuurder / aandeelhouder was van Weys Logistics B.V. (gevestigd in Nederland).

Weys verkoopt haar bedrijfspand voor een te lage verkoopprijs aan een zustermaatschappij. Hierdoor lopen de tekorten bij Weys zodanig op, dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator stelt dat D Group Europe als bestuurder heeft meegewerkt aan de verkoop, hierdoor het faillissement heeft (mede) veroorzaakt en daarom aansprakelijk is voor alle faillissementstekorten.

De Hoge Raad oordeelt dat de D Group Europe N.V. als buitenlandse bestuurder aansprakelijk gesteld kan worden op grond van artikel 2:11 BW. Maar dat, ingeval D Group Europe N.V. geen verhaal biedt en je de bestuurder van D Group Europe N.V. wilt aanspreken wegens onbehoorlijk bestuur, de Nederlandse regels terzake niet van toepassing zijn, maar de Belgische wetgeving.

De achterliggende bestuurder kan derhalve slechts worden aangesproken indien het land waar de buitenlandse bestuurder van de Nederlandse vennootschap gevestigd is, dit in haar wetgeving heeft vastgelegd en mogelijk maakt.

Conclusie en advies

Buitenlandse bestuurders van Nederlandse vennootschappen zijn volgens de Nederlandse regels aansprakelijk. Bieden zij geen verhaal, dan zijn de achterliggende buitenlandse bestuurders slechts aansprakelijk indien dit in de wetgeving van het andere land is geregeld.

Bij grote vorderingen zonder voldoende zekerheid dient je altijd bedacht te zijn en maatregelen te nemen om de uiteindelijke ontvangst van je geld zeker te stellen. In geval van een schuldenaar met een in het buitenland gevestigde bestuurder is het raadzaam extra alert te zijn. Als het fout gaat, is het in dat geval namelijk nog lastiger om je recht te krijgen en word je afhankelijk van buitenlandse wetgeving, die minder gunstig kan uitvallen voor de schuldeiser dan onze Nederlandse wetgeving.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-12-2013
Artikel gemaakt op 23-02-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Aansprakelijkheid buitenlandse bestuurders

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap