print sitemap zoeken disclaimer contact

Actueel emigratie

Emigratie DGA en dividenduitkering

Als een directeur-grootaandeelhouder (DGA) emigreert, wordt er een conserverende aanslag opgelegd. De DGA moest gedurende 10 jaar in Nederland nog belasting betalen als hij / zij zogenaamde verboden transacties zou verrichten, bijvoorbeeld de gehele B.V. "leeghalen" of pensioen afkopen. De termijn van 10 jaar is in 2015 komen te vervallen, deze termijn geldt nu voor onbepaalde tijd.

Als de B.V. - na emigratie van de DGA - dividend gaat uitkeren aan de DGA, dan zal de heffing in het woonland plaatsvinden, meestal met inhouding van bronheffing (veelal 10% - 15%) in Nederland.

Conserverende aanslag DGA.

Het leeghalen van de B.V. (tot 90%) kost Nederland veel geld, immers als de DGA niet zou emigreren, wordt er in Nederland 26,9% (cijfers 2021) box 2 heffing betaald. Na emigratie kan Nederland meestal nog maar 15% bronheffing heffen over een dividenduitkering. In 2015 is de wetgeving in Nederland aangepast, de conserverende aanslag werd na 10 jaar buiten invordering gesteld, deze termijn bestaat nu niet meer en de conserverende aanslag is onbeperkt te verhalen.

Emigratie DGA

Emigratie van een DGA heeft tot gevolg dat er sprake is van een fictieve vervreemding van de aandelen (4.16 lid 1 letter h Wet IB 2001). Er wordt door de Belastingdienst een conserverende aanslag opgelegd aan de DGA. Deze aanslag kwam tot 2015 na 10 jaar te vervallen, deze geldt nu voor onbepaalde tijd. Over de aanslag wordt geen rente berekend en bij een emigratie binnen de EU hoeft er geen zekerheid voor betaling te worden gesteld. De Belastingdienst moet de conserverende aanslag binnen 3 jaar opleggen. Als de aandelen na emigratie in waarde dalen kan een verzoek om vermindering van de conserverende aanslag worden gevraagd.

Buitenlandse belastingplicht DGA (na emigratie)

Als een DGA is geemigreerd naar het buitenland dan is de heffing in principe toegewezen aan het buitenland. In Nederland is de DGA dan buitenlands belastingplichtig. Het heffingsrecht van Nederland is van toepassing over de tot het moment van emigratie opgebouwde winst (conservende aanslag). Het heffingsrecht van Nederland is afhankelijk van het land waarheen de DGA zal emigreren (afhankelijk van het belastingverdrag, een overzicht treft u hier aan) .

Deel deze pagina

Laatste update : 04-01-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie Emigratie DGA en dividenduitkering

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap