print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Bijtelling wegens slechte kilometeradministratie

Een werknemer van FNV Bondgenoten heeft een auto van de zaak. Voor de auto wordt geen kilometeradministratie bijgehouden. Er wordt in de loonadministratie rekening gehouden met een bijtelling. In de aangifte inkomstenbelasting brengt de werknemer een bedrag van € 7.000 als negatief loon in mindering op zijn inkomen (stelling: geen bijtelling). In de procedure wordt alsnog een kilometeradministratie ingeleverd bij de rechter, deze is onvoldoende. Gevolg: bijtelling !

Procedure accountant met Porsche

Hof 's-Hertogenbosch is op 12 juli 2023 (ELI:NL:GHSHE:2023:2302) van mening dat een achteraf opgestelde kilometeradministratie door een accountant niet voldoet. Er wordt een bijtelling toegepast over een Porsche Cayenne (cataloguswaarde € 121.000). De boete wordt niet opgelegd. De Hoge Raad is op 15 december 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1745) van mening dat de cassatie procedure "niet ontvankelijk" is op grond van artikelk 6:6 AWB. Enkele leuke overwegingen:

  • Kilometeradministratie sluit niet aan bij opgave van de garage, dit komt omdat de accountant ruzie heeft met de garage en de garage hem zou willen "pesten";
  • Achteraf opgemaakte kilometeradministratie geeft geen betrouwbare weergave van het autogebruik;
  • De accountant erkent tijdens de zitting (bij het Gerechtshpf) dat zijn woon/werk verkeer en de zakelijke ritten niet correct zijn opgenomen in zijn nieuwe kilometeradministratie; 
  • Achteraf opstellen van een administratie kan problemen geven omdat deze minder betrouwbaar is en het risico in zich heeft dat de werkelijkheid niet goed wordt weergegeven (Zie Hoge Raad d.d. 4 juni 2021 ECLI:NL:HR:2021:822 onder RO 3.4), een dergelijke administratie heeft dus minder bewijskracht dan een dagelijks bijgehouden kilometeradministratie.
  • Volgens het Gerechtshof kan via een achteraf opgestelde kilometeradministratie niet snel worden voldaan aan de bewijsmaatstaf van "doen blijken". (RO 4.5)
  • Geen boete omdat inspecteur opzet niet heeft bewezen;
  • De accountant is te druk om prive met de auto te rijden;
  • Tijdens de procedure bij het Gerechtshof wordt een herziene kilometeradministratie overlegd, deze sluit wel aan bij de opgaven van de garage, dit is niet voldoende, aldus het Gerechtshof.

Procedure Gerechtshof Amsterdam (bijtelling auto van de zaak)

Aan de heer X is een auto ter beschikking gesteld door zijn werkgever (FNV Bondgenoten). In de aangifte inkomstenbelasting over 2006 wordt door de heer X een bedrag van € 7.588 als negatief loon in mindering gebracht in verband met de auto van de zaak. Volgens de heer X heeft de werkgever abusievelijk rekening gehouden met een een bijtelling over de auto van de zaak. Daarnaast stelt de heer X dat hij de auto niet gebruikt voor privédoeleinden. Volgens de Rechtbank (in eerste aanleg) maakt X niet aannemelijk dat hij minder dan 500 kilometer met de auto heeft gereden.

De heer X gaat in beroep. Het Gerechtshof in Amsterdam doet het nog eens dunnetjes over. Volgens het Gerechtshof is X er niet in geslaagd om te doen blijken dat de auto niet voor meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt. De heer X heeft achter een administratie opgesteld en in deze administratie wordt niet per rit aangegeven hoe er met de auto is gereden. De heer X heeft de ritten enkel in zijn agenda bijgehouden en deze globaal genoteerd. De gereden route is onbekend, met name als deze door bijvoorbeeld een file zou afwijken van de meest gebruikelijke route. Conclusie: bijtelling !

Noot fiscaal jurist over deze uitspraak

De belastingplichtige maakt er zich wel erg eenvoudig van af. Een paar notities in de agenda zijn onvoldoende om een bijtelling te voorkomen. De wet is redelijk duidelijk:

  • Artikel 13bis, eerste lid van de Wet op de loonbelasting 1964 luidt voor het onderhavige jaar (2006) als volgt: “Indien ook voor privédoeleinden een auto ter beschikking is gesteld, wordt het voordeel op jaarbasis gesteld op ten minste 22% van de waarde van de auto. De auto wordt in ieder geval geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld tenzij blijkt dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt.”
  • Het is aan belastingplichtige om te doen blijken dat de aan hem ter beschikking gestelde auto in 2006 niet voor meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt.

De belastingplichtige heeft een slordige kilometeradministratie ingeleverd en hiermee was de zaak kansloos.

Bron procedure auto van de zaak

Gerechtshof Amsterdam 31 oktober 2013.

Deel deze pagina

Laatste update op 19-12-2023
Artikel gemaakt op 10-12-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Bijtelling wegens slechte kilometeradministratie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap