Volg ons op:

Begeleiding bij een boekenonderzoek?

Informatie verzoeken van de Belastingdienst?

Problemen bij een informatiebeschikking?

Twitter Updates

Informatieverplichting Belastingdienst

De Belastingdienst moet u kunnen controleren. De aangifte is vaak het startpunt van de informatieverplichting richting de Belastingdienst. Meestal is dit voldoende. Soms is extra informatie noodzakelijk om de belasting die u moet betalen goed te kunnen vaststellen. U bent verplicht de fiscaal relevante informatie te verschaffen. Maar waar ligt de grens?

U weigert informatie te verschaffen aan de Belastingdienst

Als u geen informatie verschaft, dan kan de Belastingdienst uw inkomen of vermogen schatten. Ook kan het zijn dat bepaalde aftrekposten niet worden geaccepteerd. De Belastingdienst kan ook een informatiebeschikking verstrekken, hierin staat welke informatie u volgens de Belastingdienst moet verstrekken.

Informatieverplichting en strafvervolging

Aan Henk wordt een informatiebeschikking opgelegd, daarnaast wordt Henk strafrechtelijk vervolgd omdat hij weigert informatie te verstrekken. De Belastingdienst zit er dus bovenop. De rechter oordeelt dat, zolang er nog een procedure loopt over een informatiebeschikking, nog niet vast staat of de Belastingdienst de fiscaal relevante informatie opvraagt. Als de Belastingdienst wel de noodzakelijke informatie opvraagt, krijgt Henk vaak nog een tweede kans, hij kan de informatie dan alsnog (binnen een bepaalde termijn) verstrekken. Om Henk dan gelijktijdig strafrechtelijk te vervolgen is niet netjes. Het Openbaar Ministerie is hiermee niet ontvankelijk.

De informatiebeschikking is jaren terug ingevoerd als rechtsbescherming voor belastingplichtigen, in dit verhaal dus voor Henk. Voordat de informatiebeschikking bestond had Henk direct een probleem. Als informatie niet wordt verstrekt zou dit tot gevolg hebben dat de bewijslast wordt omgekeerd. Door de informatiebeschikking konden de vragen (informatieverzoeken) van de belastingdienst worden getoetst door de rechter. Als de rechter van mening is dat de informatie moet worden verstrekt, dan stelt de rechter een nieuwe termijn. Als de informatie niet hoeft te worden verstrekt, dan hoeft Henk geen info te verstrekken en / of antwoorden te geven.

Informatie wel of niet verstrekken aan de Belastingdienst

Als u hierover vragen heeft, kunt u geheel vrijblijvend een afspraak met één van onze fiscaal juristen maken. Steeds vaker zien wij dat de Belastingdienst - met name bij boekenonderzoeken - veel te veel informatie via de belastingplichtige heeft gekregen en / of veel te veel informatie opvraagt.

Bron informatieverplichting Belastingdienst

Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 12 juni 2018 (ECLI:NL:GHSHE:2018:2472)

Vraagt de belastingdienst teveel informatie van u?

Vul uw naam en e-mail in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van informatieverplichting belastingdienstAuteur(s) van informatieverplichting belastingdienst


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. J.A.P.N. Antonis (Rob).
Fiscaal Jurist ,

0880270000
r.antonis@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 17-10-2018 | Artikel laatst gewijzigd : 17-10-2018

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen