print sitemap zoeken disclaimer contact

Beslag Belastingdienst op eigendommen

De Belastingdienst kan beslag leggen op uw eigendommen als u uw belastingschulden niet tijdig heeft betaald en er een dwangbevel hierover aan u is gestuurd. Dit kan gaan om privé eigendommen of eigendommen van uw bedrijf of onderneming. Wordt er niet tijdig betaald, dan kan de belastingdeurwaarder de zaken verkopen die hij in beslag heeft genomen. Met de opbrengst worden uw aanslagen verminderd.

Wat kunt u doen tegen een beslag op goederen?

Het belangrijkste is om in gesprek te blijven met de Belastingdienst. De meest praktische oplossingen zijn een betalingsregeling / verzoek tot uitstel van betaling en / of verzoek om kwijtschelding van belastingschulden. Lukt deze route niet, dan kunt u via de rechter proberen het beslag eraf te krijgen en / of een procedure tegen de beslaglegging op te starten (verzetsprocedure).

Verzoek uitstel van betaling of kwijtschelding

Met het formulier betalingsregeling voor particulieren kunt u een betalingsregeling aanvragen. Een kwijtscheldingsformulier staat ook op de site van de Belastingdienst, dit kunt u hier downloaden. Het formulier moet u sturen aan:

  • Belastingdienst / landelijke incasso / Postbus 100 in 6400 AC Heerlen.

Vragen beslag Belastingdienst

Als u als ondernemer problemen heeft met de Belastingdienst, belt u dan gerust eens met één van onze fiscaal juristen. We kunnen niet alle situaties oplossen maar veelal wel met u de mogelijkheden bekijken en zoeken welke route eventueel succesvol is.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Beslag belastingdienst Beslag belastingdienst op eigendommen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap