print sitemap zoeken disclaimer contact

Nederlands rijbewijs in Spanje

Zodra u een verblijfsvergunning heeft, stellen de Spaanse autoriteiten dat u binnen 6 maanden uw rijbewijs ofwel laat registreren in Spanje, of omzetten naar een Spaans rijbewijs (zgn. canje del carnet). Dit kunt u doen bij de Jefatura Provicincial de Tráfico (in Madrid gevestigd aan: Arturo Soria, 143). Als u dit niet doet, krijgt u een boete en daar zijn ze gek op in Spanje. In sommige gevallen (rijbewijs uit ander land dan Nederland) moet u opnieuw een rijexamen in Spanje afleggen.

Spaanse regeling in strijd met EU-recht

De Spaanse regeling is in strijd met Europese wetgeving. De EU stelt hierover:

U hoeft uw Nederlands rijbewijs in Spanje niet te laten registeren. De verplichte registratie van een door een andere lidstaat afgegeven rijbewijs is in strijd met artikel 1, lid 2, van Richtlijn 91/439/EEG, die door Richtlijn 2006/126/EG zal worden ingetrokken (zaken C-195/02, r.o. 55 en C-246/00).

Vorenstaande is ons medegedeeld door een lezer die deze vraag heeft voorgelegd aan de Europese Ombudsman. Neemt u dit formulier mee voor de politieagent !

Verlenging rijbewijs

Verloopt uw Nederlandse rijbewijs en bent u officieel woonachtig in Spanje (en niet meer ingeschreven in Nederland), dan dient u verlenging van het rijbewijs aan te vragen bij Tráfico. U krijgt dan een Spaans rijbewijs.

N.B. Aangezien het niet meer verplicht is een Spaanse verblijfsvergunning te hebben, dient u door middel van de inschrijving bij de gemeente (empadronamiento), alsmede bijvoorbeeld een bankafschrift of huurcontract te kunnen aantonen dat u woonachtig bent in Spanje.

Meer weten van rijbewijs in spanje

Deel deze pagina

Laatste update op 26-01-2022
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Spanje Rijbewijs in Spanje

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap