print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Saudie-Arabië

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
1 december 2010 1 januari 2011  
Soort inkomsten NL SAU Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden).
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol VI    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in SAU worden verricht door een inwoner met de SAU nationaliteit of door een in SAU lokaal aangeworven
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   21 Maximaal twee jaar voor onderwijs/wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet verricht in algemeen belang
studenten   20 Mits betalingen uit bronnen buiten NL.
personeel aan boord van vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer 15, lid 2   Mits werkelijke leiding onderneming in NL is gevestigd
Pensioen en lijfrente Geen definitie lijfrente publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van SAU
privaat/overheidsbedrijf en lijfrenten 18, lid 1/ protocol VII   Totdat SAU heffing kent
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie opmerking loon-beloning overheid
afkoopsom niet ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 3    
afkoopsom ingegaan
pensioenen (privaat/overheidsbedrijf)
18, lid 1 / protocol VII   Totdat SAU heffing kent
afkoopsom ingegane lijfrente 18, lid 1/ protocol VII   Totdat SAU heffing kent
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 2    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W. 18, lid 2    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 5 % van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 3 en protocol VIII   10-jaarstermijn
dividend 10, lid 2 en protocol VIII   Maximaal 10% van het bruto bedrag en 10-jaarstermijn.
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 06-08-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Saudi-Arabië

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap